Situationsöversikt om kommunens verksamheter (av 9.4.2020)

09.04.2020 08:48

Kategori:

Statsrådet har gett anvisningar som gäller all kommunal service. Sjundeå kommun har anpassat sin verksamhet enligt statsrådets bestämmelser. Närmare information om kommunens service i krissituationen finns på denna sida samt via länkar på den.

Kommunens coronagrupp sammanträder tre gånger om veckan, vid behov oftare. Man uppdaterar dessa sidor omedelbart om det finns någonting nytt att informera. Kommunen rekommenderar att alla följer med Institutets för hälsa och välfärd och Hälsoministeriets meddelanden och instruktioner.

Förvaltning

Kommunhuset är stängd tillsvidare. Ärenden kan fortfarande uträttas per telefon 09 260 611 må-fr kl. 9-15 och per e-post. Nödvändig service och socialbyrån tjänster sköts vid behov med tidsbeställning. Kommunen har inhiberat alla sina tillställningar fram till 31.5.2020.

Kommunens administrativa uppgifter sköts normalt, även om läget med corona belastar i synnerhet hr- och ict-enheterna. Kommunen uppföljer förverkligandet av ekonomin under kristiden mycket noggrant och den har försäkrat tillräckligheten av sin finansiering. Man strävar till att förverkliga alla sammanträden på distans. Personalen har fått instruktioner om att i mån av möjligheterna arbeta på distans.

Grundtrygghet

Enligt rekommendationerna ska kommunen begränsa vården i enlighet med den lokala situationen med coronaviruset. Coronaviruset har spridit sig mest på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktets område. På detta sätt kan resurserna inom hälsovården styras till brådskande och nödvändig service.

Enligt statsrådets förordning som trädde i kraft 18.3.2020 kan kommunen avstå från att iaktta tidsfristen i hälsovårdslagen (s.k. vårdgaranti) vid ordnandet av icke brådskande vård.

Hälsovårdservice

Verksamheten på Sjundeå hälsostation fortsätter med följande särskilda observationer:

1. Kontakta alltid hälsostationen per telefon innan du kommer, ring till återuppringninssystemet tfn 09 -2606 1430. Kontaktbegäran kan du lämna även elektroniskt genom KLINIK-servicen, www.siuntio.fi/klikkaaoire

2. Vid behov kan sjukintyg eventuellt skrivas även per telefon utan besök på hälsostationen.

3. Om besök på hälsostationen vid ett fall av infektion är nödvändigt får du instruktioner per telefon.

4. Icke brådskande mottagning fortsätter i huvudsak som förr, tidsbeställning KLINIK eller tfn 09-26061430.

5. Vid misstänkt coronavirussmitta och för att få testsvar kontakta hälsostationen vardagar kl. 8-16 tfn 09 26061430.

Om symtomen kräver jourvård när hälsocentralen är stängd, ring först tfn: 116 117.

I nödsituationen ring 112.

Granskningarna på minnespolikliniken har flyttats.

Hälsokontroller för personer i uppbådsåldern är inhiberade. I början av maj utvärderas situationen på nytt och då tar vi kontakt med varje person i uppbådsåldern angående ny tid till hälsokontroll.

Från tandkliniken tar man kontakt för att inhibera tider för icke brådskande vård. Man strävar efter att sköta oavslutad och nödvändig tandvård enligt överenskommelse.

Tandhygienistens mottagningstider är inhiberade till 30.4. Eftersom tidsbeställningen är tillfälligt överbelastad, vi ber dig att ta kontakt endast vid brådskande fall.

Friska patienter (angående corona) som behöver brådskande tandvård vårdas fortfarande på Sjundeås tandklinik under tjänstetiden. Om du har även lindriga symtom i luftvägarna eller du är eventuellt utsatt för coronaviruset, utvärderas behovet av vård per telefon på tandkliniken i Sjundeå, men vård ges inom specialsjukvården i Helsingfors.

Munhälsovårdens jour utanför tjänstetiden fungerar som normalt.

Rådgivningsverksamheten har till 3.5 dragits in så att man sköter mödrarådgivningens kunder, spädbarn och de vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet som inte kan flyttas samt andra akuta besök. Rådgivningens telefontid fungerar normalt må-fr kl. 12-13.

Prevanar-vaccinationer kan åtminstone tillsvidare ges i rådgivningen och hälsostationen instruerar kunder som vill ha detta vaccin att kontakta rådgivningen. Resenärernas vaccinationer och audiometriundersökningar för vuxna genomförs inte under tiden 19.3 - 3.5.

Skolhälsovårdens mottagningar är inhiberade till 3.5.

Fysioterapins icke brådskande mottagningar inhiberade till 3.5. Fysioterapins telefontider fungerar normalt må-fr kl. 12-13.

Psyk.sjukskötarens icke brådskande mottagningstider är inhiberade till 3.5. Vi rekommenderar service per telefon eller som distansservice.

Ergoterapeutens (kommunens egen) mottagningar är inhiberade till 3.5.

Hjälpmedelutlåning är tillsvidare öppen endast på onsdagar kl. 13.30- 15.30.

Seniorservice

Rehabiliterande dagverksamhet är stängd till 3.5.

Årskontroller för närståendevård (både för personer över 65 år och barn) är inhiberade till 3.5.

Villa Charlottas och Azaleas (intensifierade serviceboendeenheter) verksamhet fortsätter som förut.

Hemvårdens verksamhet fungerar som förut.

Bäddavdelningen, bedömningsavdelningen i Lojo stad koordinerar ordnande av fortsatt vård för patienterna på bäddavdelningen i Lojo, Ingå och Sjundeå. Intervallvården är inhiberad. Fysioterapeuten arbetar på deltid på avdelningen.

Besök på hälsovårdscentralens bäddavdelning, Villa Charlotta och Azalea är förbjudna.

Socialservice

Socialservicen för barn och familjer fungerar nästan normalt men undviker hembesök och föredrar service per telefon och på distans. I nödvändiga och brådskande situationer även klientbesök och -diskussion vid behov.

Familjearbetsenheten (kommunens egen) fungerar nästan normalt men undviker klientbesök och föredrar service per telefon och på distans.

Service för vuxensocialarbete fungerar nästan normalt men undviker klientbesök och föredrar service per telefon och på distans. I nödvändiga och brådskande situationer även klientbesök och -diskussion vid behov.

Handikappservicen fungerar nästan normalt men undviker hembesök och klientdiskussioner i serviceboendeenheterna. Service per telefon och på distans rekommenderas. I nödvändiga och brådskande situationer även klientbesök och -diskussion vid behov.

Årskontroller för närståendevård (både för personer över 65 år och barn) är inhiberade till 3.5.

Telefontider för arbetstagare inom socialservicen fungerar normalt, må-fr kl. 12 -13.

I brådskande ärenden kan klienterna kontakta kommunen vardagar kl. 8 - 15.45 tfn: 044 386 10 32.

Hjälp med uppköp för åldringar

Församlingen i Sjundeå har inlett verksamhet om att frivilliga hjälper åldringar med att göra uppköp för dem. Seniorer och deras anhöriga kan på församlingens sida elektroniskt fylla i en blankett för begäran av hjälp. Hemvården och andra enheterna kan fylla i blanketten för senioren, och då skriver man enhetens uppgifter vid ifyllandet av blanketten. Länk till begäran om hjälp finns www.siuntionseurakunta.fi

Man kan fråga mer av diakon Juhana Malme: 050 346 7146 eller juhana.malme@evl.fi

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och skolor

Åtgärderna gäller enligt regeringens linjedragning till fram till 13.5.2020.

Daghem (barn 0-5 år), familjedagvård och förskoleundervisning

Lilla Lotta och Tjusterby daghem är stängda. Övriga daghem samt förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik är öppna. Om vårdnadshavarna har möjlighet till det, rekommenderar man att barnet hålls hemma.

Grundläggande utbildning

Undervisnings för åk 1-3 ordnas som närundervisning i skolan. Statsrådet rekommenderar dock att undervisning för barn ordnas som distansundervisning, om det bara är möjligt. Därtill ordnas närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd (åk 1-9). För barn som deltar i närundervisningen ordnas skollunch.

I huvudsak avbryts närundervisning för åk 4–9. Eleverna studerar hemma på distans. Skolan ger närmare anvisningar till elever och deras vårdnadshavare via Wilma.

Barnet ska inte komma till daghem, förskoleundervisningen eller skolan om det finns skäl att misstänka att hen är sjuk.

Skolornas eftermiddagsverksamhet ordnas för de barn i närundervisningen som har beviljats plats i eftermiddagsverksamheten.

Elevvårdens tjänster är tillgängliga. Kontakt kan tas via Wilma och per e-post.

Elevernas klubbverksamhet har avbrutits. Vårdnadshavarna meddelas genom meddelanden i Wilma.

Bibliotek, HRT-tjänstpunkt, arbetsverkstad Ström och ungdomslokal Walkers är stängda.

Bibliotek, HRT-tjänstpunkt, arbetsverkstad Ström och ungdomslokal Walkers är stängda, men servicen fortsätter i mån av möjligheter som distansservice.

Bibliotekslokalen är stängd, men personalen betjänar kommuninvånarna. Bibliotekets personal kan nås per e-post kirjasto@siuntio.fi eller per telefon (tfn 09 2606 1292) må-fr kl.12–15.

Reservationerna är i kraft normalt, reserverade och tillgängliga böcker väntar på lånare efter stängningstiden. Förfallodagen för alla bibliotekets lån har ändrats till 4.5.2020 och inga förseningsavgifter uppbärs för stängningstiden. Lån kan returneras till bibliotekets återlämningslucka.

Vi informerar om bibliotekets e-tjänster och ersättande digitala tjänster på bibliotekets hemsida och på bibliotekets facebook-sida. Biblioteket har också Instagram-konto @siuntionkunnankirjasto. Helle-biblioteken har skaffat mer e-material som står till kundernas förfogande. Mera om kampanjen Hela folket läser på bibliotekets hemsidor. Bibliotekets e-tjänster finns på sidan helle.finna.fi

HRT-serviceställe i biblioteket är också stängt, vid behov kan kommuninvånarna använda andra HRT-serviceställen och biljettautomater. Aktuell information om HRT-trafiken samt öppettider för serviceställen www.hsl.fi

Ungdomstjänster

Ungdomstjänsterna har övergått till digitala tjänster som utvecklas med iakttagande av nationella bestämmelser och ungdomarnas önskemål och behov. Vi informerar i somekanaler samt på kommunens webbsida om ungdomstjänsternas distansservice och om öppettider för jour på nätet.

Ungdomslokal Walkers verksamhet förverkligas på den virtuella ungdomslokalen via Discord-service. Länk till NätWalkers: https://discord.gg/g2TKMV6

NätWalkers är öppet ti-to kl. 16-19 och fr 14-17.

Ungdomsledare Jonas Ehrsten tfn 050 386 0820, jonas.ehrnsten@siuntio.fi Ungdomsservicekoordinator Jonna Farin, tfn 044 386 1242, jonna.farin@siuntio.fi Somekanaler: Instagram, Snapchat och Facebook: siuntionwalkers

Sökande ungdomsarbetare stöder ungdomar per telefon, digitalt och vid behov genom besök. Sökande ungdomsarbetare kan träffas per telefon, genom WhatsApp och per e-post.

Kontaktuppgifter:

Ville Schoultz 044 386 1241, ville.schoultz@siuntio.fi Rasmus Sulonen 044 386 1065, rasmus.sulonen@siuntio.fi Somekanaler: Instagram: siuntionetsivanuorisotyo, Facebook: siuntionetsivat.

Rehabiliterande arbetsverksamhet tar kontakt med sina kunder personligen minst en gång i veckan för att stöda aktivitet och det att man klarar sig i vardagen. Man kan ge självständiga uppgifter som främjar verkstadens gemensamma projekt och servicehandledning och nätverksarbet förverkligas enligt individuella behov. Verkstadsledarna är anträffbara per telefon ti-fr kl. 9–13 och övriga tider per e-post. Arbetsverkstadens facebook-chat är öppen ti-fr kl. 11-13. Kontaktuppgifter: Minna Pakarinen, minna.pakarinen@siuntio.fi , tfn 044 386 1278. Mari Asikainen, mari.asikainen@siuntio.fi , puh. 044 386 1282. Nationell chat-service är tillgänglig för alla ungdomar på finska Sekasin-chat https://sekasin247.fi/ och på svenska chat Ärligt talat https://arligttalat.fi/

Tekniska kansliet

Tekniska kansliet är stängt men servicen fungerar i huvudsak normalt. Personalen arbetar mestadels på distans och man ska komma överens om besöken per telefon, kommunens växel

09 260 611 eller per e-post tekninen@siuntio.fi Besöken ordnas på kontoret. Service för tillståndsärenden fungerar i byggnadstillsynen.

Temaplan finns på bibliotekets fönster. Därtill finns objektspecifika förslag till ändringar i generalplanen i tekniska kansliet. Vid behov kan besök ordnas hos planeringschefen. Kontakt per telefon; kommunens växel 09 260 611 må-fr kl. 9 –15.