Sjundeå coranainformation och rekommendation om att använda ansiktsmask (14.10.2020)

14.10.2020 15:42

Kategori: Coronainformation

Coronaepidemin är i accelerationsfasen på Nylands område. Användning av ansiktsmask rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

- I kollektivtrafik, där man inte alltid kan undvika närkontakter.

- Personer som ska testa sig för corona och är på väg till provtagning, samt innan testresultatet är klart, om de av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.

- Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
- I läroanstalter på andra stadiet (inklusive gymnasier) och högskolor.

- I offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

- Rekommendationen gäller alla som fyllt 15 år. I förta hand är eleverna själv ansvariga för att använda och skaffa ansiktsmask. För mindre bemedlade elever finns dock möjligheten att hämta masker från Sjundeås hälsostation.

Sjundeå kommun rekommenderar dessutom att man inte ska ordna privattillställningar för över 20 personer.

Exempel på offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där maskanvändning rekommenderas.

- Butiker och köpcentra
- Lokaler för penningspel- och vadslagningstjänster
- Postkontor, banker, bibliotek och liknande lokaler
- Anläggningar för fysisk aktivitet eller sport och deras åskådarplatser (åtminstone offentliga utrymmen och omklädningsrum)
- Simhallar, utebassänger, span och bastur (allmänna utrymmen och omklädningsrum)
- Kyrkor och andra lokaler för religiösa samfund
- Konsertsalar och andra lokaler där levande musik uppförs
- Teatrar och andra lokaler för uppförande av scenkonst
- Biografer och andra lokaler för uppförande av filmer och andra liknande audiovisuella verk
- Museer och gallerior
- Nöjes- och temaparker och attraktioner om inomhus
- Festivaler och marknader om inomhus
- Kongress- och utställningscenter och anläggningar där kongresser, mässor och andra liknande evenemang ordnas
- Hälsostationer, rådgivningar och övriga kundpunkter

Vid sidan om användningen av mask ska man även beakta andra säkerhetsdirektiv. Till dem hör noggrann hand- och hosthygien, att sörja för tillräckligt säkerhetsavstånd, att vara sjuk hemma och att söka sig till test för corona även då man har små symtom.

Sjundeås coronagrupp träffas veckovis för att följa utvecklingen av situationen.