Sjundeå förnyade sin kommunstrategi

08.01.2018 10:44

Kategori:

Kommunfullmäktige i Sjundeå godkände i november i samband med budgeten en ny vision och strategi för Sjundeå för den pågående fullmäktigeperioden. Strategin och visionen trädde i kraft i början av år 2018. Enligt visionen för år 2030 är Sjundeå en naturnära, till livsmiljön säker och levande tvåspråkig kommun som också är en del av metropolområdet. Under den pågående fullmäktigeperioden ska Sjundeå vara en aktiv och växande kommun. Sjundeå är en del av huvudstadsregionens HRT-område sedan början av år 2018, vilket förenar kommunen ytterligare med tillväxten i huvudstadsregionen. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. Sjundeå ska byggas till en wellness-kommun som ligger nära huvudstaden och är trygg, trivsam och naturnära. Kommunens kunniga, välmående och serviceinriktade personal utgör en viktig del i förverkligandet av strategin, eftersom bra service är en viktig dragningskraft. Inom ekonomin betonas kostnadseffektiviteten, planenligheten och ledandet genom information. De strategiska målen stöds av kommunens värden som under fullmäktigeperioden är hållbar utveckling och ansvarighet, tolerans och trygghet samt partnerskap och inriktning på invånarna.