Sjundeå kommun deltar i Earth Hour-evenemanget lördagen 28.3.2020 kl. 20.30 - 21.30

23.03.2020 09:13

Kategori: Boende & Miljö

Earth Hour-evenemanget som arrangeras av WWF kommer att hållas lördagen 28.3.2020 kl. 20.30 - 21.30. Sjundeå kommun deltar i evenemanget genom att släcka gatubelysningen. 
 
Syftet med Earth Hour-evenemanget är inte att sträva till att spara el eller energi, utan med gärningen visa att man bryr sig om klimatet. År 2019 i den globala evengemanget var rekordmånga länder med, sammanlagt 188 länder samt miljontals privatpersoner, samfund och företag. I Finland ordnades Earth Hour för första gången år 2009.