Temageneralplanens publiktillfälle 11.3.2020 kl. 17-19, Fennia Arena (Aktia Corner)

09.03.2020 11:06

Kategori: Boende & Miljö

Sjundeå kommun ordnar ett publiktillfälle 11.3.2020 kl. 17-19 i Fenna Arenan (Aktia Corner), Aleksis Kivi vägen 7.

Området för temageneralplanerna täcker hela Sjundeå kommuns område. Syftet är att upprätta en generalplan med rättsverkan, som behandlas genom fyra olika teman: trafik och lättrafikleder, värdefulla bergsområden, kulturhistoriska områden samt natur- och miljöskydd.

Vid tillfället presenteras innehållet av planerna och det kommer att vara möjligt att diskutera med kommunens tjänstemän och planarkitekten. Skriftliga åsikter av planerna kan lämnas in när de är till påseende ända till slutet av april till Tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå.

Tilläggsuppgifter av planen finns på vår nätsida: https://www.sjundea.fi/planlaggning

Tilläggsuppgifter:

Timo Onnela
Planeringschef
044 386 1286 
timo.onnela@siuntio.fi