Sjundeå kommuns åtgärder för att förmildra konsekvenser av coronavirussituationen

07.04.2020 16:05

Kategori:

Undantagssituationen som coronaviruset har förorsakat har påverkat affärsverksamheten på många sektorer. Osäkerheten har försvårat företagens verksamhet och på många branscher har verksamheten stannat helt. Kommunstyrelsen i Sjundeå rekommenderar följande anvisningar för att underlätta situationen.

- Man strävar till att tidigarelägga kommunens egna nödvändiga upphandlingar.

- Kommunens småupphandlingar förverkligas i mån av möjligheter lokalt med beaktande av lagar, förordningar och kommunens avtal.

- Till tekniska avdelningen rekommenderas att den beaktar den nuvarande situationen vid indrivning av hyror av sammanslutningar för de aktörers del vars verksamhet har förminskat på grund av coronakrisen.

- Till tekniska avdelningen rekommenderas också att med i vattenräkningarna finns ett meddelande om att man kan diskutera om betalningsprogram för vattenräkningar.

Därtill begär kommunstyrelsen att bildningsnämnden beaktar den nuvarande situationen vid beslut om småbarnspedagogikens klientavgifter.

Kommunen vädjar också till kommuninvånare och sammanslutningar som är verksamma i kommunen att de beaktar lokala företag och övriga sammanslutningar vid sina uppköp.