Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampusprojekt har valts till miljöministeriets pilotprojekt koldioxidsnålt byggande

26.11.2019 10:08

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning Boende & Miljö

Miljöministeriet har utvecklat en beräkningsmetod för byggnaders koldioxidavtryck som lämpar sig till Finlands förhållanden. Beräkningsmetoden är en del av koldioxidsnålt byggandets vägkarta. Beräkningsmetoden för byggnaders koldioxidavtryck övergick till testanvändning i augusti 2019.

Sjundeå kommuns bildnings- och välfärdscampusprojekt har valts till miljöministeriets pilotprojekt koldioxidsnålt byggande. Till testandet av beräkningsmetoden för byggnaders koldioxidavtryck valdes 15 projekt.

Under pilotprojektet i samband med Sjundeås bildnings- och välfärdscampusprojekt kommer man att testa beräkningsmetoden för byggnaders koldixidavtryck och rapportera om användningen av den. Miljöministeriet utreder med hjälp av en testperiod som är till sommaren 2020, hur bra ministeriets framställda beräkningsmetod lämpar sig till användning för vanliga planerings- och byggprojekt.

Tilläggsuppgifter: https://www.ym.fi/vahahiilinenrakentaminen