Sjundeå kommuns corona meddelande 24.3.2020

24.03.2020 10:22

Kategori:

Finlands regering har i samarbete med republikens president konstaterat 16.3.2020, att det på grund av situationen med coronaviruset råder undantagsförhållanden i landet (18.3.–13.4.2020).

Statsrådet har gett bestämmelser som gäller kommunernas all service. Sjundeå kommun har anpassat sin verksamhet enligt statsrådets bestämmelser. Närmare information om kommunens service i krissituationen finns på denna sida samt via länkar på den.

I kommunen finns en coronagrupp som sammanträder tills vidare dagligen. Dessa sidor uppdateras omedelbart om det finns någonting nytt att informera om eller om situationen väsentligt förändras. Det finns information on läget även på facebook-sidorna. Kommunen rekommenderar att alla följer med Institutets för hälsa och välfärd och Hälsoministeriets meddelanden och instruktioner.

Förvaltning

Sjundeå kommunhus är tillsvidare stängt. Ni kan fortfarande ta kontakt per telefon 09 260 611 må-fr kl. 9-15 och per e-post. Nödvändig service och socialbyrån tjänster sköts vid behov med tidsbeställning. Kommunen har inhiberat alla sina tillställningar fram till 31.5.2020.

Kommunens administrativa uppgifter sköts normalt, även om läget med corona belastar i synnerhet hr- och ict-enheterna. Kommunen uppföljer förverkligandet av ekonomin under kristiden mycket noggrant och den har försäkrat tillräckligheten av sin finansiering. Man strävar till att förverkliga alla sammanträden på distans. Förtroendevaldas möjlighet till sammanträden på distans förverkligas som bäst. Personalen har fått instruktioner om att i mån av möjligheterna arbeta på distans.

Grundtrygghet

Enligt rekommendationerna ska kommunen begränsa vården i enlighet med den lokala situationen med coronaviruset. Coronaviruset har spridit sig mest på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistriktets område. På detta sätt kan resurserna inom hälsovården styras till brådskande och nödvändig service.

Enligt statsrådets förordning som trädde i kraft 18.3.2020 kan kommunen avstå från att iaktta tidsfristen i hälsovårdslagen (s.k. vårdgaranti) vid ordnandet av icke brådskande vård.

Hälsovårdservice

Hälsocentralens icke brådskande kontroller sköts i huvudsak per telefon, antalet mottagningstider för icke brådskande ärenden har minimerats.

Granskningar på minnespolikliniken har förflyttats.

Hälsovårdskontroller för personer i uppbådsåldern har annullerats. I början av maj värderas situationen på nytt och då tar vi kontakt med varje person i uppbådsåldern angående tidpunkt för hälsokontrollen.

Från tandkliniken tar man kontakt med dem som redan har fått tid till icke brådskande vård angående annullering av tid. Kriterier för brådskande tandvård är:
· svullnad på munnen
· svårigheter i att öppna eller stänga munnen
· sväljningssvårigheter
· feber i samband av ovannämnda
· olycksfall på munområdet när
     - en fast tand vickar, den har lossnat eller en stor bit har lossnat ur den (nerven syns)
     - det finns en rikligt blödande och/eller stort sår i munnen
     - misstänkt fraktur på käkbenet

· riklig blödning in munnen t.ex. Efter att tanden har dragits bort
· svår tandvärk som värkmedicin inte hjälper till
· långvarig värk utan att tanden utsätts för kallt eller varmt
· tandvärk som hindrar sovandet
· spricka i tanden med ovannämnda symtom
· en stor spricka i framtänderna som är estetiskt störande
· tandställning som har gått sönder och som sticker utan att man själv kan avhjälpa situationen

Tandhygienistens mottagningar inhiberade till 30.4. På grund av att tidsbeställningen har tillfälligt stockat sig kontaktar du väl endast i brådskande ärenden för tillfället.

Friska (har troligen inte corona) patienter som behöver brådskande tandvård och friska som har varit utsatta och friska i karantän sköts fortfarande på Sjundeå tandklinik under tjänstetiden. Om du ändå har även lindriga symtom i luftvägarna eller om du eventuellt har varit utsatt för coronaviruset, värderas behovet av vård per telefon på Sjundeås tandklinik, men vården ordnas i specialsjukvården i Helsingfors.

Jour för munhälsovården utanför tjänstetiden för friska patienter som inte har varit utsatta för coronaviruset fungerar som normalt.

I rådgivningen finns en hälsovårdare fr.o.m. 23.3. Rådgivningsverksamheten har begränsats under tiden 23.3.–13.4. så att i rådgivningen sköts mödrarådgivningens klienter, spädbarn, de vacciner som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet som inte kan förflyttas samt andra akuta fall.

Prevenar-vacciner kan åtminstone tillsvidare skötas i rådgivningen, och hälsocentralen hänvisar kunder som vill ha detta vaccin att kontakta rådgivningen. Vacciner till resenärer och audiometriundersökningar för vuxna sköts inte under tiden 19.3.–13.4.

Skolhälsovårdens mottagningar är inhiberade till 13.4.

Fysioterapins mottagningar är inhiberade till 13.4.

Icke brådskande tider till psyk. sjukskötare är inhiberade till 13.4.

Ergoterapeutens (kommunens egen) mottagningar är inhiberade till 13.4.

Hjälpmedelutlåning är tillsvidare öppen endast på onsdagar kl. 13.30- 15.30

Seniorservice

Rehabiliterande dagverksamhet är stängt till 13.4.

Årskontroller för närståendevård (både för personer över 65 år och barn) är inhiberade till 13.4.

Villa Charlottas och Azaleas (intensifierade serviceboendeenheter) verksamhet fortsätter som förut.

Bäddavdelningen fungerar normalt för sjundeåbor, men bäddavdelningen tar inte emot patienter utanför kommungränser. Intervallvården är inhiberad. Det finns inga fysioterapeuter på avdelningen.

Hemvården

Hemvårdens verksamhet fortsätter som förut.

Socialservice

Familjearbetsenhetens (kommunens egen) mottagningstider är inhiberade till 13.4. I brådskande ärenden kan kunderna ta kontakt med kommunen vardagar kl. 8–15.45 per tfn: 044 386 10 32.

Hjälp med uppköp för åldringar

Församlingen i Sjundeå har inlett verksamhet om att frivilliga hjälper åldringar med att göra uppköp för dem. Seniorer och deras anhöriga kan på församlingens sida elektroniskt fylla i en blankett för begäran av hjälp. Hemvården och andra enheterna kan fylla i blanketten för senioren, och då skriver man enhetens uppgifter vid ifyllandet av blanketten. Länk till begäran om hjälp finns www.siuntionseurakunta.fi

Man kan fråga mer av diakon Juhana Malme: 050 346 7146 eller juhana.malme@evl.fi

Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och skolor

Daghem (barn 0-5 år), familjedagvård och förskoleundervisning

Lilla Lotta och Tjusterby daghem är stängda. Övriga daghem samt förskoleundervisning och kompletterande småbarnspedagogik är öppna. Om vårdnadshavarna har möjlighet till det, rekommenderar man att barnet hålls hemma.

Grundläggande utbildning

Undervisnings för åk 1-3 ordnas som närundervisning i skolan. Statsrådet rekommenderar dock att undervisning för barn ordnas som distansundervisning, om det bara är möjligt. Därtill ordnas närundervisning för elever som fått beslut om särskilt stöd (åk 1-9). För barn som deltar i närundervisningen ordnas skollunch.

I huvudsak avbryts närundervisning för åk 4–9. Eleverna studerar hemma på distans. Skolan ger närmare anvisningar till elever och deras vårdnadshavare via Wilma.

Barnet ska inte komma till daghem, förskoleundervisningen eller skolan om det finns skäl att misstänka att hen är sjuk.

Skolornas eftermiddagsverksamhet ordnas för de barn i närundervisningen som har beviljats plats i eftermiddagsverksamheten.

Elevvårdens tjänster är tillgängliga. Kontakt kan tas via Wilma och per e-post.

Elevernas klubbverksamhet har avbrutits. Vårdnadshavarna meddelas genom meddelanden i Wilma.

Bibliotek, HRT-tjänstpunkt, arbetsverkstad Ström och ungdomslokal Walkers är stängda.

Bibliotek, HRT-tjänstpunkt, arbetsverkstad Ström och ungdomslokal Walkers är stängda, men servicen fortsätter i mån av möjligheter som distansservice.

Bibliotekslokalen är stängd, men personalen betjänar kommuninvånarna. Bibliotekets personal kan nås per e-post kirjasto@siuntio.fi eller per telefon (tfn 09 2606 1292) må-fr kl.12–15.

Reservationerna är i kraft normalt, reserverade och tillgängliga böcker väntar på lånare efter stängningstiden. Förfallodagen för alla bibliotekets lån har ändrats till 4.5.2020 och inga förseningsavgifter uppbärs för stängningstiden. Lån kan returneras till bibliotekets återlämningslucka.

Vi informerar om bibliotekets e-tjänster och ersättande digitala tjänster på bibliotekets hemsida och på bibliotekets facebook-sida. Biblioteket har också Instagram-konto @siuntionkunnankirjasto. Helle-biblioteken har skaffat mer e-material som står till kundernas förfogande. Mera om kampanjen Hela folket läser på bibliotekets hemsidor. Bibliotekets e-tjänster finns på sidan helle.finna.fi

HRT-serviceställe i biblioteket är också stängt, vid behov kan kommuninvånarna använda andra HRT-serviceställen och biljettautomater. Aktuell information om HRT-trafiken samt öppettider för serviceställen www.hsl.fi

Ungdomstjänster

Ungdomstjänsterna har övergått till digitala tjänster som utvecklas med iakttagande av nationella bestämmelser och ungdomarnas önskemål och behov. Vi informerar i somekanaler samt på kommunens webbsida om ungdomstjänsternas distansservice och om öppettider för jour på nätet.

Ungdomslokal Walkers verksamhet förverkligas på den virtuella ungdomslokalen via Discord-service. Länk till NätWalkers: https://discord.gg/g2TKMV6

NätWalkers är öppet ti-to kl. 16-19 och fr 14-17.

Ungdomsledare Jonas Ehrsten tfn 050 386 0820, jonas.ehrnsten@siuntio.fi Ungdomsservicekoordinator Jonna Farin, tfn 044 386 1242, jonna.farin@siuntio.fi Somekanaler: Instagram, Snapchat och Facebook: siuntionwalkers

Sökande ungdomsarbetare stöder ungdomar per telefon, digitalt och vid behov genom besök. Sökande ungdomsarbetare kan träffas per telefon, genom WhatsApp och per e-post.

Kontaktuppgifter:

Ville Schoultz 044 386 1241, ville.schoultz@siuntio.fi Rasmus Sulonen 044 386 1065, rasmus.sulonen@siuntio.fi Somekanaler: Instagram: siuntionetsivanuorisotyo, Facebook: siuntionetsivat.

Rehabiliterande arbetsverksamhet tar kontakt med sina kunder personligen minst en gång i veckan för att stöda aktivitet och det att man klarar sig i vardagen. Man kan ge självständiga uppgifter som främjar verkstadens gemensamma projekt och servicehandledning och nätverksarbet förverkligas enligt individuella behov. Verkstadsledarna är anträffbara per telefon ti-fr kl. 9–13 och övriga tider per e-post. Arbetsverkstadens facebook-chat är öppen ti-fr kl. 11-13. Kontaktuppgifter: Minna Pakarinen, minna.pakarinen@siuntio.fi , tfn 044 386 1278. Mari Asikainen, mari.asikainen@siuntio.fi , puh. 044 386 1282.

Nationell chat-service är tillgänglig för alla ungdomar på finska Sekasin-chat https://sekasin247.fi/ och på svenska chat Ärligt talat https://arligttalat.fi/

Tekniska kansliet

Tekniska kansliet är stängt men servicen fungerar i huvudsak normalt. Personalen arbetar mestadels på distans och man ska komma överens om besöken per telefon, kommunens växel

09 260 611 eller per e-post tekninen@siuntio.fi Besöken ordnas på kontoret. Service för tillståndsärenden fungerar i byggnadstillsynen.

Temaplan finns på bibliotekets fönster. Därtill finns objektspecifika förslag till ändringar i generalplanen i tekniska kansliet. Vid behov kan besök ordnas hos planeringschefen. Kontakt per telefon; kommunens växel 09 260 611 må-fr kl. 9 –15.