Sjundeå kommuns coronainfo, nya begränsningar och rekommendationer från och med 30.11.2020 (uppdaterad 26.11.2020)

26.11.2020 18:40

Kategori: Coronainformation

Nya tilläggsbegränsningar och rekommendationer i Sjundeå kommuns verksamhet från och med 30.11.2020

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt har 25.11.2020 fört fram att hela Nylands område övergått i coronaepidemins samhällsspridningsfas. Social- och hälsovårdsministeriet har gett anvisningar åt de nyländska kommunerna att ta i bruk åtgärderna för samhällsspridningsfasen. Målet med åtgärderna är att bl.a. trygga hälsovårdens verksamhetskapacitet. Hotet för att epidemisituationen sprider sig okontrollerat är uppenbart speciellt i Nyland.

Vi uppmanar föreningar och privata aktörer i Sjundeå att även följa dessa rekommendationer och begränsningar på följande sätt:

Fritidsverksamhet

All gruppverksamhet för personer över 18 år som ordnas i kommunens utrymmen avbryts under tiden 30.11.2020–6.1.2021. De utrymmen som stängs är gymnastiksalen i Svenska Skolan, gymnastiksalarna i Sjundeå bad och omklädningsutrymmet vid kommunens vinterbadställe.  Ledd motion för personer över 18 år kör igång efter trettondagen, det vill säga 7.1.2021. Under den här tiden är utrymmena dock i användning för skolornas idrottsundervisning samt ungas (under 18 år) hobbyverksamhet.  I barn och ungas hobbyverksamhet ska man noggrant följa säkerhetsarrangemang så att deltagare och barnens ledsagare har möjlighet att undvika närkontakt med varandra. Ledsagare förutsätts använda munskydd om de befinner sig inomhus. Äldre barn rekommenderas anlända till inomhusutrymmen utan ledsagare. Utomhusidrottsplatserna är i normalt bruk.

Biblioteket

Självbetjäningsbiblioteket är stängt under tiden 30.11–18.12.2020. I övrigt fortsätter de normala öppethållningstiderna med följande begränsningar: I biblioteket får vara högst 10 personer i taget, man får sköta låneärenden, men man får inte spendera tid i biblioteket. Således är sittplatserna, läsesalen och kunddatorerna inte i användning 30.11–18.12.2020.

Ungdomslokalen Walkers och arbetsverkstaden Ström

Verksamheten i ungdomslokalen Walkers och arbetsverkstaden Ström fortsätter med följande begränsningar. Användning av munskydd rekommenderas för alla personer över 15 år. Högst 10 personer i taget får vistas i utrymmena. Begränsningarna är i kraft 30.11–18.12.2020.

 

Användning av munskydd utvidgas

I Sjundeå kommuns verksamhet följer man samhällsspridningsfasens munskyddsrekommendation. Användning av munskydd rekommenderas ifall man inte har hälsoskäl som hindrar användningen av munskydd.

Användning av munskydd rekommenderas för personer över 15 år:

i kollektivtrafik (inklusive skolskjutsar) samt i taxi både för chauffören och passagerarna

i offentliga utrymmen och tillställningar

i privata tjänsteleverantörers utrymmen (butiker, banker etc.)

i andra stadiets läroanstalter, högskolor och i ungdomsarbete 

i hobbyverksamhet 

på arbetsplatser då säkerhetsavstånd, rotation i utrymmen eller andra hygien- och säkerhetsarrangemang inte kan förverkligas
för social- och hälsovårdens personal i patient- och klientarbete

Dessutom rekommenderas användningen av munskydd till högstadiernas personal och elever. Sjundeå kommun bekostar inte munskydd åt elever, men mindre bemedlade har möjligheten att hämta munskydd från Sjundeås hälsostation (vardagar kl. 14–15, 3 st./person) Daghemmens och lågstadiernas personal rekommenderas använda munskydd. Även användning av skyddsvisir är möjligt, om användning av munskydd är utmanande eller om det finns hälsoskäl som hindrar användningen.

 

Att ordna privata tillställningar

Sjundeå kommun rekommenderar att invånare varken arrangerar eller deltar i privata tillställningar 30.11–18.12.2020. Privata sammankomster omfattar även familjetillställningar. Ett undantag är minnestillställningar, som man rekommenderar att förverkligas som småskaliga tillställningar med färre än 10 deltagare.

 

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som redan är i kraft fortsätter (www.sjundea.fi, direktiv 24.11.2020)

 

Offentliga evenemang

Regionförvaltningsverket i södra Finland kommer enligt preliminära uppgifter att skärpa de bestämmelser som är i kraft gällande arrangemang av offentliga evenemang. Sjundeå kommun informerar om begränsningar i enlighet med Regionförvaltningsverkets bestämmelser.

 

Distansarbete och munskydd på arbetsplatser

Sjundeå kommun följer och rekommenderar även arbetsgivare och arbetstagare att följa den nationella rekommendationen för distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter som det, även tillfälligt, är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetsgivaren förutsätter och ger anvisningar i användning av munskydd i alla gemensamma arbetsutrymmen. På arbetsplatser ska man ordna måltider och kaffepauser i skift.

Dörrarna stängda, tjänsterna fungerar

Sjundeå kommuns kansliers (förvaltningsavdelningen, grundtrygghetens förvaltning och tekniska kansliet) ytterdörrar hålls stängda tills vidare. Man kan sköta ärenden må-fre kl. 9–15 per telefon, tfn 09 260 611 och per e-post. Nödvändiga träffar arrangeras genom att komma överens om dem på förhand med ifrågavarande person.

Träffar med bildningsavdelningens arbetstagare sker fr.o.m 26.10 enbart vid överenskomna tider. Var vänlig och ta kontakt med kansliets arbetstagare per telefon eller e-post på förhand, för att komma överens om en träff. Kontaktuppgifter hittar du här.

Sjundeå kommunhus tjänster, förvaltningsavdelningen, socialtjänsterna och grundtrygghetens förvaltning verkar i Sjundeå bads fastighet, Lepopirttivägen 80, 02580, Sjundeå kb. (Ingång från en separat ytterdörr till vänster om Scandic Siuntios huvudentré. Dörrklocka.)

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeås hälsocentral, tidsbokning må-fre 8–16 tfn 09 2606 1430.

Socialtjänsternas jour under tjänstetid (akuta ärenden) kl. 8–15:45 tfn 044 386 1032. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn 09 816 42439.

Cathrinne Wetterstrand

grundtrygghetsdirektör

Sjundeå kommun