Sjundeå kommuns ledning besökte miljöministern - utvecklingen av kustbanan ska tryggas

28.06.2018 15:58

Kategori:


Sjundeå kommuns representanter besökte tisdagen den 26 juni bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C)för att diskutera aktuella ärenden i kommunen. Vid besöket diskuterades bland annat problemen med inomhusluften i skolor och andra byggnader i Sjundeå.

Sjundeå har en preliminär plan för byggandet av ett nytt skolcampus. Investeringen har beräknats uppgå till 20 miljoner euro, så den kommer att inverka på kommunens ekonomi under flera år. Kommunens representanter frågade ministern om staten har några planer på att bistå kommunerna i dessa utmaningar som för tillfället belastar flera kommuner. Minister Tiilikainen noterade frågan och lovade ta upp ärendet med bl.a. finansministeriet.

Också utvecklingen av spårtrafiken diskuterades under mötet. Sjundeåborna upplever att utökandet av tågturerna på kustbanan är en förutsättning för områdets livskraft.

- Goda förbindelser till huvudstadsregionen är ett livsvillkor för utvecklandet av vår kommun. De trygga, landskapsaktigaoch vida boendeförhållandena i Sjundeå bildar tillsammans med högkvalitativ basservice kommunens dragningskraft. Dessa behöver kompletteras av fungerande trafikförbindelser för att underlätta bl.a. pendlandet till arbetet, konstaterade kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.

Sjundeå önskar, att när tågkapaciteten och hastigheterna utökas på kustbanan, skulle också servicenivån i Sjundeå bli bättre. Särskilt under veckosluten skulle det vara önskvärt att fjärrtågen skulle stanna i Sjundeå. Detta skulle främja utvecklingen av kommunen.

Som tredje diskussionsämne lyfte Sjundeås representanter fram Sjundeå ås projekt ”En livskraftig och hinderfri Sjundeå å– vattendragsvision 2030”. Projektet har uppstått som en del av strategiarbetet inom vattenvården i de västnyländska kommunerna.

Sjundeå representerades av kommundirektör Isotupa, kommunfullmäktiges ordförande Heikki Kaisla (saml), kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (sfp) och tekniska direktören Markus Moisio.