Coronavaccineringar i Sjundeå ▼

De nyaste bestämmelserna med anledning av coronaepidemin:

Sjundeå kommuns grupp för coronakoordinering har 14.6.2021 utarbetat följande direktiv på basis av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Skolor och småbarnspedagogik 

  • Småbarnspedagogiken fortsätter normalt. Skoleleverna har sommarlov.

Offentliga lokaler

• Gymnastiksalen i Sjundeå svenska skola får användas för ledd hobbyverksamhet. Munskydd bör användas i kommunens idrottslokaler. Kommunen förutsätter att alla tolv år fyllda använder munskydd inomhus i idrottslokaler alltid utom under idrottsprestationen. Personer som med anledning av sitt hälsotillstånd inte kan använda munskydd behöver inte göra det.

 • Biblioteket är öppet till de delar där vi kan säkra trygga avstånd (samlingarna, kundarbetsplatserna, tidningssalen, kunddatorerna). Daghem och andra grupper kan boka tid för gruppbesök. Personalen övervakar att kunderna håller avstånd. Biblioteket är öppet måndagar och torsdagar kl. 9–19 och tisdagar, onsdagar och fredagar 9–16. Biblioteket har självbetjäning måndagar och torsdagar kl. 9–13 och tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9–19. Vi ber alla tolv år fyllda och äldre använda munskydd i biblioteket.

• Ungdomslokalen Walkers har öppet normala tider vecka 22 och sedan gäller sommaröppettider. I Walkers håller vi trygga avstånd och tolv år fyllda använder munskydd.

• Arbetsverkstaden Ström utför närarbete beaktande hälsosäkerheten.

• Sjundeå kommuns kanslier (förvaltningsavdelningen, bildningskansliet, grundtrygghetens förvaltning och tekniska kansliet) ytterdörrar hålls stängda tills vidare. Man kan sköta ärenden vardagar kl. 9–15 per telefon, tfn 09 260 611 och per e-post. Kontaktuppgifterna hittar du här.

• Vid socialtjänsterna är det möjligt att sköta ärenden på plats då man separat kommer överens om det.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet i grupper i kommunens lokaler har öppnats den 3.6. Hälsosäkerheten ska beaktas.

Alla hobbygrupper med verksamhet utomhus får fortsätta på platser som kommunen förvaltar. Förutsättningen är att man upprätthåller säkerhetsavstånd och undviker onödiga kontakter.

Munskydd bör användas i kommunens idrottslokaler. Sjundeå kommun förutsätter att alla 12 år fyllda använder munskydd i idrottslokaler med undantag av under idrottsprestationen. Personer som med anledning av sitt hälsotillstånd inte kan använda munskydd behöver inte använda munskydd.

Kommunen rekommenderar att också privata aktörer följer de här anvisningarna.

Publikevenemang

Regionförvaltningsverket har hävt begränsningarna kring publikevenemang och allmänna möte i Askola, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Borgå, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis från och med den 15.6. De allmänna hygienibestämmelserna i lagen om smittosamma sjukdomar bör fortfarande följas vid publikevenemang och allmänna möten, och även allmänt i kund- och allmänna lokaler:

  • kunder och deltagare måste ha möjlighet att rengöra sina händer
  • kunder och deltagare måste få instruktioner om att hålla tillräckligt avstånd, rengöra händer och övrig praxis för att hindra smittspridning
  • rengöring av lokaler och ytor effektiveras
  • kunders och deltagares placering ordnas glest på det sätt som är möjligt med hänsyn till verksamhetens karaktär. Eventuella kundplatser placeras på tillräckligt avstånd från varandra.

Beslut i ärendet har fattats av Södra Finlands regionförvaltningsverk.

Munskydd

Kommunen delar ut munskydd åt elever i högstadierna och även åt elever på klass 6 i lågstadierna, som även rekommenderas använda munskydd.  

Användning av munskydd rekommenderas till högstadiernas personal och elever samt personalen i lågstadierna och småbarnspedagogiken; det är skäl att följa rekommendationen. Skolorna delar ut munskydd till högstadiernas elever och instruerar noggrannare om kutymerna. Om man vill kan man även använda egna munskydd. Även användning av skyddsvisir är möjligt, om användning av munskydd är utmanande eller om det finns hälsoskäl som hindrar användningen.

I kommunens idrottslokaler bör munskydd användas. Sjundeå kommun förutsätter att alla 12 år fyllda använder munskydd i idrottslokaler med undantag av under idrottsprestationen. Personer som med anledning av sitt hälsotillstånd inte kan använda munskydd behöver inte använda munskydd.

I Sjundeå kommuns verksamhet följer man rekommendationen för användningen av mask på epidemins basnivå:

Användning av mask rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

  • I kollektivtrafiken.
  • Personer som söker sig till coronavirustest på väg till provtagningen och innan testresultatet är klart, om det finns ett nödvändigt skäl att röra sig utanför hemmet.
  • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
  • Det är bra att andvända ansiktsmasken i situationer där det är svårt att undvika närkontakt.

Kommuninvånare önskas följa HRT:s och VR:s direktiv om användning av munskydd då man reser i kollektivtrafiken.

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som är i kraft hittas här.

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeå hälsocentral, tidsbokning må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Utanför tjänstetid kl. 16–8 Lojo samjour, tfn 116 117 (avgiftsfri).

Socialtjänsternas rådgivning och jour är öppen varje vardag kl. 8–15:45 tfn. 041 730 6998. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn. 09 816 42439.

Distansarbete och munskydd på arbetsplatser

Sjundeå kommun följer själv, och rekommenderar även arbetsgivare och arbetstagare att följa den nationella rekommendationen för distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter som det, även tillfälligt, är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetstagaren förutsätter och ger anvisningar i användning av munskydd i alla gemensamma arbetsutrymmen. På arbetsplatser ska man ordna måltider och kaffepauser i skift.