Institutet för hälsa och välfärd (THL) har i sitt meddelande 24.9 sagt att coronavirusepidemin trappas upp på Nylands område. På Nylands område har den största delen av coronavirussmittorna hela tiden varit i huvudstadsregionen.

På Sjundeå kommuns område är epidemin i på utgångsnivån. Då rekommenderar THL användning av ansiktsmask i kollektivtrafik där man inte kan undvika närkontakt, då man söker sig till coronatest och för personer som anländer till landet från riskområden och förflyttar sig till hemkarantän. Dessutom rekommenderar man att privata tillställningar på över 20 personer inte ordnas (t.ex. släktfester eller liknande).

Huvudstadsregionen är i coronaepidemins upptrappningsfas. Då rekommenderar THL utöver de ovan nämnda situationer att man ska använda ansiktsmask i andra stadiets läroverk och högskolor, inomhus i allmänna utrymmen och i publikevenemang där man inte kan undvika närkontakter. På THL:s webbsidor om corona finns tilläggsinformation.

Kommuninvånare påminns om god hand- och hostningshygien, säkerhetsavstånd samt att använda mask enligt rekommendationerna.

För tillfället finns det tillräckligt med testider. De som testar positivt eller exponerats för viruset, meddelas till kommunens smittskyddsteam, så att man snabbt kan inleda spårning. Självbetjäningstidsbeställningen till coronatestning har öppnats den 9.9. för över 16 år fyllda. Länk till tidsbeställning: koronabotti.hus.fi.

Statsrådet har gett anvisningar och direktiv, vilka berör alla kommuners tjänster. Sjundeå kommun har anpassat sin service enligt detta.Sjundeå kommuns Coronagrupp sammanträder varje vecka, vid behov även oftare. I kommunen reagerar man snabbt på situationen samt följer med statsmaktens och andra aktörers anvisningar då de byts. Uppdateringarna till nätsidor görs genast då det kommer nytt att meddela om. Vi berättar om förändringar också på Facebook. Kommunen rekommenderar att man följer THL: s och Social- och hälsoministeriets bulletiner och anvisningar i ärendet.

Kommunivånare, som inte har internetförbindelse, bedes i mån av möjlighet uppdatera sin kunskap genom personer i sin närhet som har internet. På biblioteket är det också möjligt att använda nätet. Biblioteket ger också råd om användning.

Stängda dörrar, tjänsterna fungerar

Sjundeå kommuns kontor (förvaltningsarvdelningen, grundtrygghetens administration och tekniska avdelningen) håller ytterdörrarna stängda tillsvidare. Kundbesök sker kl 9-15 om vardagar t. 09 260 611 och per epost. Nödvändiga besök bör arrangeras på förhand med respektive person

Sjundeå kommunhus service fungerar i evakueringsutrymmen i Sjundeå bads fastighet, Lepopirttivägen 80, 02570 Sjundeå kby. (Ingången via en skild dörr till vänster om Scandic Sjundeås huvudingång. Dörrklocka)

Hälso- och socialvårdstjänster

På Sjundeå hälsostation fortsätter verksamheten med följande specialarrangemang:

- Ring alltid först innan du kommer på besök till hälsostation t. 09 26061430

- man kan lämna begäran om kontakt även elektroniskt via KLINIK-tjänsten www.siuntio.fi/klikkaaoire

- vid misstankar om coronasmitta ring till hälsostation under vardag 26061430.

- Kommuninvånarna påminns om att sköta sina grundsjukdomar i balans. Man bör söka sig till hälsvård om så behövs.

- Socialtjänsterna dejourerar under tjänstetid (brådskande ärenden) kl 8-15.45 tfn 044 386 1032. Utanför tjänstetid och under veckoslut dejourerar Västra Nylands social- och krisjour tfn 09 816 42439