Coronavaccineringar i Sjundeå ▼

De nyaste bestämmelserna med anledning av coronaepidemin:

 • Huvudstadsregionen är fortfarande epidemins spridningsfas. Resten av Nyland är i epidemins accelerationsfas.
 • Kommunens kanslier öppnas för besökare den 1.11.2021 och de har öppet enligt de tider de uppger.

Coronatestning

Nylands regionala samordningsgrupp beslutade 9.9.2021 att kriterierna för coronatestning ska ändras i hela regionen.
Vid sammanträdet beslutades att coronavirustest i regel inte behöver tas av personer med lindriga symtom, om personen är fullt vaccinerad och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen, eller om personen har haft en bekräftad coronavirusinfektion under de föregående 6 månaderna och fått det första vaccinet.

Ändringen gäller inte personer som vet att de exponerats för coronaviruset, arbetstagare med kundkontakter inom social- och hälsovården, boende och personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre eller personal som tillhör riskgruppen för allvarlig coronavirusinfektion.

Hygienkrav

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i lokaler för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika lokaler för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • Kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av lokaler och ytor effektiviseras.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika lokaler för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottslokaler, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021.

Restaurangbegränsningarna fortsätter i huvudstadsregionen, men har hävts i resten av Nyland från och med 1.10.

Sjundeå

Sjundeå kommuns grupp för coronakoordinering har utarbetat följande direktiv på basis av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Skolor och småbarnspedagogik 

 • Småbarnspedagogiken och grundundervisningen fortsätter normalt.

Offentliga lokaler

 • Idrottshallen och gymnastiksalen i Sjundeå svenska skola får användas för ledd hobbyverksamhet. Munskydd bör användas i kommunens idrottslokaler. Kommunen förutsätter att alla tolv år fyllda använder munskydd inomhus i idrottslokaler alltid utom under idrottsprestationen. Personer som med anledning av sitt hälsotillstånd inte kan använda munskydd behöver inte göra det. Kommunen rekommenderar att också privata aktörer följer de här anvisningarna.
 •  Biblioteket är öppet normalt. Daghem och andra grupper kan boka tid för gruppbesök. Vi ber alla tolv år fyllda och äldre använda munskydd i biblioteket.
 • Ungdomslokalen Walkers har öppet och arbetsverkstaden Ström utför närarbete beaktande hälsosäkerheten.
 • Sjundeå kommuns kanslier öppnar för besökare 1.11.2021 och har öppet enligt de tider de uppger. Detta gäller kommunens tillfälliga lokaler på Sjundeå bad (förvaltningsavdelningen, grundtrygghetens förvaltning och socialtjänster), tekniska kansliet och bildningskansliet.

Hobbyverksamhet och publikevenemang

För närvarande finns inga begränsning av sammankomster.

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i lokaler för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika lokaler för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • Kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av lokaler och ytor effektiviseras.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika lokaler för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottslokaler, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021.

Munskydd

Kommunen delar ut munskydd åt elever i högstadierna och även åt elever på klass 6 i lågstadierna, som även rekommenderas använda munskydd.  

Användning av munskydd rekommenderas till högstadiernas personal och elever samt personalen i lågstadierna och småbarnspedagogiken; det är skäl att följa rekommendationen. Skolorna delar ut munskydd till högstadiernas elever och instruerar noggrannare om kutymerna. Om man vill kan man även använda egna munskydd. Även användning av skyddsvisir är möjligt, om användning av munskydd är utmanande eller om det finns hälsoskäl som hindrar användningen.

I kommunens idrottslokaler bör munskydd användas. Sjundeå kommun förutsätter att alla 12 år fyllda använder munskydd i idrottslokaler med undantag av under idrottsprestationen. Personer som med anledning av sitt hälsotillstånd inte kan använda munskydd behöver inte använda munskydd.

I Sjundeå kommuns verksamhet följer man rekommendationen för användningen av mask på epidemins basnivå:

Användning av mask rekommenderas i följande situationer och för följande personer:

 • I kollektivtrafiken.
 • Personer som söker sig till coronavirustest på väg till provtagningen och innan testresultatet är klart, om det finns ett nödvändigt skäl att röra sig utanför hemmet.
 • Resenärer som anländer till Finland från ett riskområde och tar sig från inreseplatsen till karantänen, samt om de under karantänen av nödvändiga skäl måste röra sig utanför hemmet.
 • Det är bra att andvända ansiktsmasken i situationer där det är svårt att undvika närkontakt.

Kommuninvånare önskas följa HRT:s och VR:s direktiv om användning av munskydd då man reser i kollektivtrafiken.

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som är i kraft hittas här.

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeå hälsocentral, tidsbokning må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Utanför tjänstetid kl. 16–8 Lojo samjour, tfn 116 117 (avgiftsfri).

Socialtjänsternas rådgivning och jour är öppen varje vardag kl. 8–15:45 tfn. 041 730 6998. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn. 09 816 42439.

Distansarbete och munskydd på arbetsplatser

Sjundeå kommun följer själv, och rekommenderar även arbetsgivare och arbetstagare att följa den nationella rekommendationen för distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter som det, även tillfälligt, är möjligt.

Den nationella rekommendationen om distansjobb gäller till den 15.10. Efter det bör arbetsgivarna fortsättningsvis främja arrangemang som minskar närkontakter och andra eventuella riskfaktorer.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetstagaren förutsätter och ger anvisningar i användning av munskydd i alla gemensamma arbetsutrymmen. På arbetsplatser ska man ordna måltider och kaffepauser i skift.