Coronavaccineringar i Sjundeå ▼

 • Sjundeå slutade utfärda isoleringsbeslut 22.1.2022. Karantänbesluten slopades redan tidigare.
 • Sjundeå rekommenderar att alla använder munskydd från och med barn i årskurs 1.
 • Ta inte laboratorietest vid lindriga symtom om du inte tillhör riskgrupp, är gravid eller jobbar med patienter.
 • Om du får även lindriga symtom, stanna hemma i minst fem dygn och meddela dina egna närkontakter om att de möjligtvis blivit exponerade.
 • Vid positivt testresultat kan du få ett sjukintyg. Kontakta hälsocentralen vid behov.

Sjundeå

Coronaläget i Sjundeå är fortfarande dåligt. Förra veckan konstaterades 84 nya fall trots att alla inte längre tar pcr-testet. Omikronvarianten är dominerande i Sjundeå. Den sprids effektivt redan före de första symtomen och inkubationstiden är kort. Det tar så länge att komma till laboratorietest att smittspridningen inte längre kan hindras med isoleringsbeslut. Därför utfärdas inga isoleringsbeslut längre.

Sjundeå kommuns grupp för coronakoordinering har utarbetat följande direktiv på basis av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Om du får symtom, även lindriga sådana, stanna hemma i minst fem dygn. Håll trygga avstånd, använd munskydd i alla närkontakter och se till din hand- och hostningshygien.

Coronatestning

Om du får även lindriga symtom, stanna hemma i minst fem dygn och meddela dina egna närkontakter om att de möjligtvis blivit exponerade. Detta är viktigare än någonsin. Också de som inte har symtom bör följa rekommendationer och begränsningar.

Om du har lindriga symtom kan du göra ett snabbtest. Sök dig till laboratorietest enbart om du hör till riskgrupp eller jobbar med patienter. Gravida räknas numera som tillhörande riskgrupp.

Hälsovårdens testningskapacitet bör riktas till dem som behöver test på medicinska grunder  samt till hälsovårdens enheter, vårdanstalter och boendeenheter för riskgrupper. Övriga kan vid behov ta ett snabbtest.

Observera att snabbtestens känslighet för omikronvarianten är lägre än jämfört med de andra virusvarianterna. Om du har symtom och testresultatet är negativt rekommenderar vi att du gör ett nytt test senare. Personer som har symtom ska inte vara i kontakt med andra ens efter att de fått ett negativt resultat.

Vid positivt testresultat

 • kan du få ett sjukintyg. Kontakta hälsocentralen vid behov.
 • kolla här om du har förhöjd risk för blodpropp. Ta kontakt med hälsocentralen för att få läkemedel som förebygger blodpropp om du är gravid eller av annan orsak har förhöjd risk för blodpropp.
 • meddela självmant till dem du varit i kontakt med 2 dygn innan symptomen börjat och möjligtvis även efter att symptomen börjat. Du kan även rekommendera en frivillig karantän på 5 dygn åt dem. Omikronsmittorna framskrider fort och därför är det viktigt att snabbt konstatera smitta (med snabbtest hemma) och omedelbart meddela närkontakter, så att denna handling kunde ha en inverkan.

Om det finns coronasmitta  i din familj

 • och du inte nyligen har insjuknat i corona (under december 2021 eller efter det) eller om du inte har en tämligen färsk boosterdos coronavaccin (2 mån.) rekommenderas frivillig hemkarantän (5 dygn) och upprepad hemmatestning.
 • Om du får symptom eller om hemtestet konstaterar coronasmitta, var sjuk hemma under 5 dygn från symptomens början.
 • Om ditt barn inte nyligen har insjuknat i corona (under december 2021 eller efter det) eller om hen inte har en tämligen färsk boosterdos coronavaccin (2 mån.) rekommenderas frivillig hemkarantän (5 dygn) och upprepad hemmatestning.
 • Om ditt barn får symptom eller om hemtestet är positivt, ska barnet stanna hemma i 5 dygn från symptomens början.
 • Om ditt barn får ett positivt resultat i ett coronatest (hemtest eller officiellt coronatest), meddela om resultat så snabbt som möjligt till daghemsföreståndare, klasslärare och klassföreståndare. Ifall ert barn deltar i eftis, meddela också eftisledaren om smittan.
 • Om du varit sjuk i corona under de senaste två månaderna behöver du inte göra hemtest.

I detta skede köps hemtesten på egen bekostnad. Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat att hemtest kommer att delas ut till skolelever och studerande. Vi meddelar när det finns tester till förfogande.

Vi skriver inte längre isolerings- eller karantänbeslut

Om du i ett laboratorietest konstateras vara smittad av coronaviruset får du anvisningar per textmeddelande. Ta kontakt med hälsocentralen om du behöver ett sjukintyg.

Det är inte längre möjligt att individuellt ge råd till personer som exponerats för corona inom familjen, på jobbet, i skolan, inom småbarnspedagogiken eller på motsvarande ställe. Det är inte heller längre möjligt att försätta dem i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med 12.1.2022 utförs myndighetsspårning stegvis endast i boendeenheter med riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, vårdanstalter och enheter för hälsovård. I övriga situationer, såsom inom familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken försätts exponerade inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Personer som exponerats rekommenderas att på eget initiativ agera för att minska på smittrisken.

Hygienkrav

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i lokaler för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika lokaler för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • Kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av lokaler och ytor effektiviseras.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika lokaler för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottslokaler, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021.

Restaurangbegränsningarna gäller i hela Nyland från och med 12.1.

Skolor och småbarnspedagogik 

Vi rekommenderar användning av munskydd för hela personalen och alla elever från årskurs 1.

Daghemmet eller skolan informerar om konstaterade coronasmittfall i gruppen till gruppens andra medlemmar/vårdnadshavare utan att identifiera den insjuknade personen och uppmanar gruppens övriga medlemmar att göra hemtest.

Om ditt barn får ett positivt resultat i ett coronatest (hemtest eller officiellt coronatest), meddela om resultat så snabbt som möjligt till daghemsföreståndare, klasslärare och klassföreståndare. Ifall ert barn deltar i eftis, meddela också eftisledaren om smittan.

Lågstadier, högstadier samt gymnasier har börjat med närundervisning 10.1.2022. För tillfället rekommenderas inte att hela klassen eller gruppen försätts i hemkarantän på grund av ett enskilt coronafall i gruppen.

Småbarnspedagogiken fortsätter som normalt.

Barn som är sjuka får inte komma till daghemmet eller skolan.

Offentliga lokaler

Regionförvaltningsverket i södra Finland har beslutat att stänga idrotts- och rekreationslokaler i Nyland 25.1–7.2.2022. I Sjundeå gäller detta idrottshallen, Fennia Arena och Svenska skolans gymnastiksal. Dessa lokaler kan inte användas med coronapasset.

De lokaler som är stängda kan ändå användas för ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2003 eller senare. Stängningen gäller inte heller elitidrott eller verksamhet som faller inom ramen för privat- eller familjelivet.

På begäran ska arrangören kunna ge kommunen en lista på dem som närvarat. En grupp på väg in och en grupp på väg ut kan närvara på skolan eller i idrottshallen samtidigt om de använder separata omklädningsrum. Munskydd rekommenderas för alla i skolåldern utom under idrottsprestationen.

I biblioteket bör besökarna hålla trygga avstånd och en god handhygien. Alla i skolåldern eller äldre rekommenderas använda munskydd i bilioteket. 

Ungdomslokalen Walkers har öppet som normalt. Besökarna måste skriva sitt namn på en besökarlista för att underlätta eventuell smittspårning och använda munskydd.

Arbetsverkstaden Ström fortsätter med distansarbete.

Sjundeå kommuns kanslier kan besökas om man bokat tid. Detta gäller kommunens tillfälliga lokaler på Sjundeå bad (förvaltningsavdelningen, grundtrygghetens förvaltning och socialtjänster), tekniska kansliet och bildningskansliet.

Hobbyverksamhet

Södra Finlands regionförvaltningsverk har beordrat stängning av vissa kund- och allmänna lokaler. Stängningen gäller i två veckor under tiden 25.1–7.2.2022.

Ordern om stängning innebär att alla följande offentliga och privata aktörers idrotts-, motions-, nöjes- och rekreationslokaler måste stängas:

 • inomhuslokaler som används för lagsporter, gruppträning, kontaktsport och annan motsvarande idrott eller motion samt gym och andra motsvarande inomhuslokaler för motion
 • allmänna bastur samt bassänglokaler i simhallar, utebassänger och bad samt tillhörande omklädningsrum
 • dansplatser samt lokaler som används för körsång, amatörteater eller annan motsvarande hobbyverksamhet
 • nöjes- och temaparker, tivolir samt innelokaler i djurparker
 • innelekparker och innelekplatser
 • allmänna uppehållsrum i köpcenter exklusive detaljhandelns affärslokaler och lokaler som används för att erbjuda service samt passagen till dem.

De lokaler som beordrats att stänga kan ändå användas till ledd hobbyverksamhet för barn och unga födda 2003 eller senare. Stängningen gäller inte heller proffsidrott eller verksamhet som faller inom ramen för privat- eller familjelivet.

På begäran ska arrangören kunna framställa en lista till kommunen över personer som varit närvarande. En grupp på väg in och en grupp på väg ut kan vara i hallen samtidigt om de använder separata omklädningsrum. Användning av munskydd rekommenderas för alla i skolålder förutom under idrottsprestationen.

Offentliga tillställningar

Södra Finlands regionförvaltningsverk förbjuder arrangerandet av offentliga tillställningar och allmänna möten inomhus i Nyland till och med 31.1.2022.

I hela Finland gäller fortsättningsvis de allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar som förbättrar hälsosäkerheten i lokaler för kunder och publik. I 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar definieras allmänna hygienkrav som aktörer som svarar för användningen av olika lokaler för kunder och publik på ett omfattande sätt ska följa:

 • Kunderna och deltagarna ska ha möjlighet att rengöra händerna.
 • Kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta.
 • Rengöringen av lokaler och ytor effektiviseras.
 • Kundernas och deltagarnas vistelse ska ordnas så glest som det bara är möjligt med beaktande av särdragen i den aktuella verksamheten. Eventuella kundplatser placeras tillräckligt långt från varandra.

Hygienkraven i lagen är i kraft i olika lokaler för kunder och publik, till exempel butiker, köpcenter, idrottslokaler, museer, teatrar och bibliotek, i hela Finland utan särskilda myndighetsbeslut För närvarande är kraven i kraft till slutet av 2021.

Kund- och publiklokaler

Södra Finlands regionförvaltningsverk har fattat beslut om fortsatta bestämmelser om hälsosäker användning av lokaler i Nyland fram till den 31.1.2022.

Beslutet förpliktar aktörer som ansvarar för kund- och allmänna lokaler att organisera verksamheten så att den smittorisk som orsakas av närkontakter kunder, deltagare och sällskap emellan. Aktören kan till exempel begränsa antalet kunder, ta in grupper vid olika tider och/eller vidta arrangemang som gäller placering av kunder i lokalen.

Bestämmelsen gäller olika lokaler för kunder och publik, till exempel butiker, museer, teatrar och bibliotek. Coronapasset kan tas i bruk som alternativ för begränsning av kundmängden och placering av kunder i lokaler för s.k. fritidsrekreation.

Man kan inte kringgå beslutet om stängning genom att använda coronapasset. I Nyland kan aktören alltså inte ta i bruk coronapasset till den del som regionförvaltningsverket beordrat att lokalerna ska stängas. Coronapasset kan inte heller användas som alternativ vid offentliga tillställningar då regionförvaltningsverket förbjudit att ordna offentliga tillställningar.

Aktören måste göra upp en skriftlig plan på vilka åtgärder som vidtas för att hindra smittspridning mellan kunder eller deltagare. Om aktören förutsätter coronapass av kunder och deltagare som alternativ till begränsningarna måste detta nämnas i planen. Planen måste finnas synlig för kunderna och deltagarna i lokalen.

Munskydd

Vi rekommenderar munskydd oberoende av vaccinationsskyddets nivå för alla i skolåldern och äldre. Vi rekommenderar att du använder munskydd i alla offentliga lokaler inomhus och i trafikmedel där det vistas andra personer. Därmed rekommenderas användning av munskydd också i skolor från och med årskurs 1.

Privata aktörer rekommenderas förutsätta att både personalen och kunderna använder munskydd under offentliga tillställningar, i butiker, i kollektivtrafiken och i övriga klientutrymmen.

I kommunens inomhusidrottslokaler rekommenderas användning av munskydd alltid förutom då man utför sin idrottsprestation.

Kommuninvånare önskas följa HRT:s och VR:s direktiv om användning av munskydd då man reser i kollektivtrafiken.

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som är i kraft hittas här.

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeå hälsocentral, tidsbokning må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Utanför tjänstetid kl. 16–8 Lojo samjour, tfn 116 117 (avgiftsfri).

Socialtjänsternas rådgivning och jour är öppen varje vardag kl. 8–15:45 tfn. 041 730 6998. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn. 09 816 42439.

Distansarbete och munskydd på arbetsplatser

En omfattande rekommendation om att använda munskydd och att jobba på distans gäller i hela Nyland till 13.2.2022.

Sjundeå kommun följer själv, och rekommenderar även arbetsgivare och arbetstagare att följa distansarbetsrekommendationen i alla sådana arbetsuppgifter som det, även tillfälligt, är möjligt.

Arbetsgivare uppmanas ordna distansarbete för alla sådana arbetsuppgifter där det ens tillfälligt är möjligt. Ifall distansarbete inte är möjligt, rekommenderas arbetsgivaren att ge anvisningar om användning av munskydd i alla arbetsutrymmen, även om det skulle vara möjligt att hålla säkerhetsavstånd. På arbetsplatserna ska måltider och kaffepauser spridas ut, och man bör noggrant överväga behovet av personliga möten.