Detta meddelande har gjorts 15.1.2021. Kommunens arbetsgrupp för corona har haft möte 25.1.2021. Det finns inget nytt att informera om i Sjundeås coronasituation.   

Det har inte skett förändringar i meddelandets innehåll och de direktiv och begränsningar som nämns är i kraft tillsvidare eller till en skilt nämnd tidpunkt. Det kommer omedelbart att informeras om ändringar och nya åtgärder.

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Meddelandet har beretts av kärngruppen för Sjundeå kommuns coronakoordinering.

Offentliga utrymmen

Sjundeå kommun följer från och med 18.1.2021 följande begränsningar och rekommendationer i sina offentliga utrymmen. Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer kommunens begränsningar och rekommendationer.

• Inomhus idrottsutrymmena, gymnastiksalen i Svenska skolan, gymnastiksalen i Sjundeå bad öppnar 18.1.2021 för hobbyverksamhet för personer under 18 år. Noggrannare information längre ner i detta meddelande.

• Biblioteket är öppet med följande begränsningar Inne i biblioteket får finnas högst 10 personer inkluderat personalen. Den rekommenderade tiden för ett besök är 20 minuter. Kunder förväntas använda munskydd. Bibliotekets utrymme för tidningsläsning är stängt. Publikevenemang ordnas inte i biblioteket.

• ungdomslokalen Walkers och arbetsverkstaden Ström är öppna med följande begränsningar. Inomhus får finnas högst 10 personer inkluderat personalen. Kunder förväntas använda munskydd. Publikevenemang ordnas inte i utrymmena.

• Omklädningsutrymmet vid vinterbadstället är öppet. Endast 2 personer i taget får vistas i omklädningsutrymmet.

• Centrumplanens skridskohytt är stängd tills vidare. Till sidan av planet kommer bänkar att placeras för att kunna byta till skridskor.

• Sjundeå kommuns kansliers (förvaltningsavdelningen, bildningskansliet, grundtrygghetens förvaltning och tekniska kansliet) ytterdörrar hålls stängda tills vidare. Man kan sköta ärenden fre kl. 9- 15 per telefon, tfn 09 260 611 och per e-post. Kontaktuppgifterna hittar du här.

• Vid socialtjänsterna är det möjligt att sköta ärenden på plats då man separat kommer överens om det.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet för grupper öppnas 18.1.2021 för hobbygrupper med deltagare under 18 år. Sjundeå kommun rekommenderar att man begränsar gruppstorleken i mån av möjlighet. Träningar ska utföras endast med den egna gruppen. Kommunen rekommenderar att man upprätthåller säkerhetsavstånd och undviker onödiga kontakter. En stark rekommendation är att ledsagare inte kommer in i hobbyutrymmena.

Hobbyverksamhet i grupper för personer över 18 år i kommunens inomhusutrymmen förbjuds tills vidare och denna verksamhet förverkligas i mån av möjlighet i distansformat.

Alla hobbygrupper i utomhusutrymmen som kommunen förvaltar tillåts från och med 18.1.2021. Sjundeå kommun rekommenderar att man begränsar gruppstorleken i mån av möjlighet. Träningar ska utföras endast med den egna gruppen. Kommunen rekommenderar att man upprätthåller säkerhetsavstånd och undviker onödiga kontakter.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Begränsningarna för hobbyverksamhet är i kraft tillsvidare från och med 18.1.2021. För hobbyverksamhet i gruppers del följer man aktivt med kommunens och områdets coronasituation och om möjliga ändringar beslutar i Sjundeå kommuns coronagrupp, som samlas minst en gång i veckan. Den mest uppdaterade informationen hittar man på kommunens webbsidor. 

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus förbjuds för en viss tid, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 10 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med anvisningarna 21.9.2020 från undervisnings- och kulturministeriet och THL.  

Restriktionerna är i kraft till och med 31.1.2021. Beslut i saken har fattats av Regionsförvaltningsverket i Södra Finland.

Munskydd

Kommunen delar ut munskydd åt elever i högstadierna och även åt 12-åriga elever på klass 6 i lågstadierna från 20.1.2021. Dessa elever rekommenderas använda munskydd. 

Användning av munskydd rekommenderas till högstadiernas personal och elever samt personalen i lågstadierna och småbarnspedagogiken; det är skäl att följa rekommendationen. Skolorna delar ut munskydd till högstadiernas elever och instruerar noggrannare om kutymerna. Om man vill kan man även använda egna munskydd. Även användning av skyddsvisir är möjligt, om användning av munskydd är utmanande eller om det finns hälsoskäl som hindrar användningen.

I Sjundeå kommuns verksamhet följer man samhällsspridningsfasens munskyddsrekommendation.

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som är i kraft hittas här.

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeås hälsocentral, tidsbokning må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Utanför tjänstetid kl. 16–8 Lojo samjour, tfn 116 117 (avgiftsfri).

Socialtjänsternas jour under tjänstetid (akuta ärenden) kl. 8–15:45 tfn. 041 730 6998. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn. 09 816 42439.

Distansarbete och munskydd på arbetsplatser

Sjundeå kommun följer själv, och rekommenderar även arbetsgivare och arbetstagare att följa den nationella rekommendationen för distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter som det, även tillfälligt, är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetstagaren förutsätter och ger anvisningar i användning av munskydd i alla gemensamma arbetsutrymmen. På arbetsplatser ska man ordna måltider och kaffepauser i skift.