Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.

Coronavaccineringar i Sjundeå ▼

 • I november har vi fyra vaccineringsdagar kvar: 17.11, 22.11, 23.11 och 24.11.
 • THL rekommenderar en ny boostervaccination mot corona i höst för alla som fyllt 65 år, alla som fyllt 18 år och hör till medicinska riskgrupper samt alla som fyllt 12 år och som har kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • Munskydd rekommenderas i synnerhet för dem som har symtom, dem som söker sig till vård eller test med anledning av coronamisstanke och dem som blivit exponerade.
 • Vaccinering är det överlägset effektivaste sättet att skydda sig mot corona. Även om vaccinen inte helt hindrar smittor ger de ett utmärkt skydd mot allvarlig sjukdom.

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Om du får symtom, även lindriga sådana, stanna hemma i minst fem dygn. Håll trygga avstånd, använd munskydd i alla närkontakter och se till din hand- och hostningshygien.

Coronatestning

Om du får även lindriga symtom, stanna hemma i minst fem dygn och meddela dina egna närkontakter om att de möjligtvis blivit exponerade. Detta är viktigare än någonsin. Också de som inte har symtom bör följa rekommendationer och begränsningar.

Om du har lindriga symtom kan du göra ett snabbtest. Sök dig till laboratorietest enbart om du hör till riskgrupp eller jobbar med patienter. Gravida räknas numera som tillhörande riskgrupp.

Hälsovårdens testningskapacitet bör riktas till dem som behöver test på medicinska grunder  samt till hälsovårdens enheter, vårdanstalter och boendeenheter för riskgrupper. Övriga kan vid behov ta ett snabbtest.

Observera att snabbtestens känslighet för omikronvarianten är lägre än jämfört med de andra virusvarianterna. Om du har symtom och testresultatet är negativt rekommenderar vi att du gör ett nytt test senare. Personer som har symtom ska inte vara i kontakt med andra ens efter att de fått ett negativt resultat.

Vid positivt testresultat

 • kan du få ett sjukintyg. Kontakta hälsocentralen vid behov.
 • kolla här om du har förhöjd risk för blodpropp. Ta kontakt med hälsocentralen för att få läkemedel som förebygger blodpropp om du är gravid eller av annan orsak har förhöjd risk för blodpropp.
 • meddela självmant till dem du varit i kontakt med 2 dygn innan symptomen börjat och möjligtvis även efter att symptomen börjat. Du kan även rekommendera en frivillig karantän på 5 dygn åt dem. Omikronsmittorna framskrider fort och därför är det viktigt att snabbt konstatera smitta (med snabbtest hemma) och omedelbart meddela närkontakter, så att denna handling kunde ha en inverkan.

Om det finns coronasmitta  i din familj

 • och du inte nyligen har insjuknat i corona (under december 2021 eller efter det) eller om du inte har en tämligen färsk boosterdos coronavaccin (2 mån.) rekommenderas frivillig hemkarantän (5 dygn) och upprepad hemmatestning.
 • Om du får symptom eller om hemtestet konstaterar coronasmitta, var sjuk hemma under 5 dygn från symptomens början.
 • Om ditt barn inte nyligen har insjuknat i corona (under december 2021 eller efter det) eller om hen inte har en tämligen färsk boosterdos coronavaccin (2 mån.) rekommenderas frivillig hemkarantän (5 dygn) och upprepad hemmatestning.
 • Om ditt barn får symptom eller om hemtestet är positivt, ska barnet stanna hemma i minst 5 dygn från symptomens början.
 • Om du varit sjuk i corona under de senaste två månaderna behöver du inte göra hemtest.

I detta skede köps hemtesten på egen bekostnad. Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat att hemtest kommer att delas ut till skolelever och studerande. Vi meddelar när det finns tester till förfogande.

Vi skriver inte längre isolerings- eller karantänbeslut

Om du i ett laboratorietest konstateras vara smittad av coronaviruset får du anvisningar per textmeddelande. Ta kontakt med hälsocentralen om du behöver ett sjukintyg.

Det är inte längre möjligt att individuellt ge råd till personer som exponerats för corona inom familjen, på jobbet, i skolan, inom småbarnspedagogiken eller på motsvarande ställe. Det är inte heller längre möjligt att försätta dem i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.

Från och med 12.1.2022 utförs myndighetsspårning stegvis endast i boendeenheter med riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, vårdanstalter och enheter för hälsovård. I övriga situationer, såsom inom familjer, på arbetsplatser, i skolor och inom småbarnspedagogiken försätts exponerade inte längre i karantän i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Personer som exponerats rekommenderas att på eget initiativ agera för att minska på smittrisken.

Munskydd

Personer över tolv år kan skydda sig mot smitta genom att använda munskydd i kollektivtrafiken och inomhus i lokaler där det är svårt att undvika närkontakt.

Användning av munskydd rekommenderas i synnerhet för om

 • man uppsöker vård eller test med anledning av misstanke om coronasmitta.
 • man har symtom i andningsvägarna, men är tvungen att röra sig utanför hemmet.
 • man vet att man blivit exponerad för coronaviruset (till exempel inom familjen) och närkontakter utanför hemmet inte går att undvika.

De som har symtom rekommenderas i första hand att stanna hemma tills symtomen gått om.