De nyaste bestämmelserna med anledning av coronaepidemin:

  • Julkiset tilat sekä harraste- ja liikuntatilat ovat suljettuina 28.4.2021 asti tietyin poikkeuksin.

Coronavaccineringar i Sjundeå ▼

Sjundeå kommuns grupp för coronakoordinering har 12.4.2021 utarbetat följande direktiv på basis av Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut.

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Skolor och småbarnspedagogik 

  • Småbarnspedagogiken fortsätter normalt och årskurserna 1–9 fortsätter som normalt i skolan från och med den 12.4. Största delen av eleverna i årskurs 9 i Aleksis Kiven koulu deltar i praktisk arbetslivorientering.
  • Läroinrättningarna i andra stadiet meddelar själva om och när de övergår till närundervisning.

Offentliga utrymmen

Sjundeå kommun följer Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut följande begränsningar och rekommendationer i allmänna utrymmen till och med 28.4.2021.

Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer kommunens begränsningar och rekommendationer och att man begränsar närkontakter till samma hushåll eller till anhöriga som till sin varaktighet kan likställas med hushållet. Det rekommenderas inte att arrangera andra privata sammankomster eller familjesamlingar.

• Inomhus idrottsutrymmena, gymnastiksalen i Svenska skolan och gymnastiksalen i Sjundeå bad är öppna till 28.4.2021 enbart för ledd hobbyverksamhet för personer födda 2008 eller senare. 

• Biblioteksutrymmet är stängs till och med 28.4.2021 bortsett från HRT-betjäningspunkten och kundtjänsten. Det är möjligt att hämta reserverat material och returnera lån. Det är även möjligt att använda datorn och skriva ut papper då man sköter nödvändiga ärenden. Biblioteket erbjuder telefonrådgivning i användning av e-material, i att göra reserveringar samt i andra tjänster som är i bruk på numret 09 2606 1292 må, ti, to kl. 13–19 och ons, fre kl. 10–16:30.

• Ungdomslokalen Walkers är stängd till 28.4.2021. Walkers är i gång på webben och etablerar sig bland ungdomar.

• Arbetsverkstaden Ström flyttar till distansarbete till 28.4.2021

• Omklädningsutrymmet vid vinterbadstället är öppet. I omklädningsutrymmet får för klädbyte finnas bara 2 personer åt gången.

• Sjundeå kommuns kansliers (förvaltningsavdelningen, bildningskansliet, grundtrygghetens förvaltning och tekniska kansliet) ytterdörrar hålls stängda tills vidare. Man kan sköta ärenden fre kl. 9–15 per telefon, tfn 09 260 611 och per e-post. Kontaktuppgifterna hittar du här.

• Vid socialtjänsterna är det möjligt att sköta ärenden på plats då man separat kommer överens om det.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet i grupper i kommunens inomhusutrymmen har avbrutits för andra än personer födda 2008 eller senare till 28.4.2021 och denna verksamhet förverkligas i mån av möjlighet i distansformat.

Alla hobbygrupper i utomhusutrymmen som kommunen förvaltar är fortfarande tillåtna. Sjundeå kommun rekommenderar att man begränsar gruppstorleken i mån av möjlighet. Träningar ska utföras endast med den egna gruppen. Kommunen rekommenderar att man upprätthåller säkerhetsavstånd och undviker onödiga kontakter.

Matcher, tävlingar, turneringar, uppträdanden eller evenemang ordnas inte. Verkstäder, kurser som ordnas en gång eller skol- och daghemsgruppers besök till fritidsplatser ordnas inte. Skolidrott förverkligas fortsättningsvis utomhus och i skolans utrymmen, inte i övriga idrottsutrymmen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus är ännu också förbjudna för en viss tid, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 6 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriet och THL.   

Restriktionerna är i kraft till och med 30.4.2021. Beslut i ärendet har fattats av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Munskydd

Kommunen delar ut munskydd åt elever i högstadierna och även åt elever på klass 6 i lågstadierna, som även rekommenderas använda munskydd.  

Användning av munskydd rekommenderas till högstadiernas personal och elever samt personalen i lågstadierna och småbarnspedagogiken; det är skäl att följa rekommendationen. Skolorna delar ut munskydd till högstadiernas elever och instruerar noggrannare om kutymerna. Om man vill kan man även använda egna munskydd. Även användning av skyddsvisir är möjligt, om användning av munskydd är utmanande eller om det finns hälsoskäl som hindrar användningen.

I Sjundeå kommuns verksamhet följer man samhällsspridningsfasens munskyddsrekommendation.

Kommuninvånare önskas följa HRT:s och VR:s direktiv om användning av munskydd då man reser i kollektivtrafiken.

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som är i kraft hittas här.

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeå hälsocentral, tidsbokning må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Utanför tjänstetid kl. 16–8 Lojo samjour, tfn 116 117 (avgiftsfri).

Socialtjänsternas jour under tjänstetid (akuta ärenden) kl. 8–15:45 tfn. 041 730 6998. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn. 09 816 42439.

Distansarbete och munskydd på arbetsplatser

Sjundeå kommun följer själv, och rekommenderar även arbetsgivare och arbetstagare att följa den nationella rekommendationen för distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter som det, även tillfälligt, är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetstagaren förutsätter och ger anvisningar i användning av munskydd i alla gemensamma arbetsutrymmen. På arbetsplatser ska man ordna måltider och kaffepauser i skift.