Sjundeå kommuns sommarklubbsverksamhet 2018

17.04.2018 14:07

Kategori:

I Sjundeå kommuns sommarklubb får barnen bl.a. leka, pyssla, röra på sig och motionera. I mån av möjlighet görs även små utflykt. Verksamheten leds av kommunens skolgångsbiträden.  
Sommarverksamhet ordas 4.-22.6.2018 i första hand för elever i åk 1 och 2. Även elever i åk 3 till 6 kan ansöka om en plats i verksamheten. Det finns 40 platser i sommarklubbsverksamheten.  
Platserna delas ut vid behov enligt följande invalsgrunder: elever i åk 1 och 2, elever i åk 3 och elever i åk 4-6. 
Plats i sommarverksamhet söks via Wilma under fliken ansökningar och beslut. Blanketten är öppen 19.4-2.5.2017. Du kan ansöka om plats för ditt barn för en, två eller tre veckor. 

Första veckan: 4.-9.6 

Andra veckan: 11.-16.6 

Tredje veckan: 18-22.6 

Verksamhet under den tredje veckan, 18.-22.6, ordnas endast ifall minst fem barn anmäls till verksamheten.  
Sommarklubbens dagliga verksamhetstid är kl. 8.30 – 14.30. Verksamhet ordas i Aleksis Kivi skolan på adressen Flemingsvägen 4, Sjundeå. 

Om ditt barn har specialdiet ska du fylla i blanketten "Anmälan om specialdiet" och returnera den till bildningskansliet antingen per post eller per e-post till adressen sivistystoimisto@siuntio.fi. I rubriceringen nämn "Sommarverksamhet, specialdiet". Blanketten hittar du här. http://www.siuntio.fi/Liitetiedostot/Blanketter/Bildningsavdelningen/Smabarnsfostran/ruokavaliolomake%20ruotsi.pdf  
Sommarklubbsverksamheten är avgiftsbelagd. Verksamhetsavgiften är 60 euro/vecka. Avgiften inkluderar verksamheten, material och lunch.  

 
Mer information om platsbeslut och verksamheten skickas vecka 19.  
Sjundeå kommuns bildningskansli