Sjundeå munhälsovårds kvälls-och helgjour ändras fr.o.m. 7.12.2019

02.12.2019 11:57

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

HNS tar över Sjundeå kommuns munhälsovårdens kvälls- och helgjour.

Sjundeå kommunens kvälls- och helgjour för munhälsovården finns från och med lördag 7.12.2019 på Haartmanska sjukhuset i Helsingfors.

Ansvaret för jouren övergår till Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt från Terveystalo. Jouren på Terveystalo i Helsingfors fungerar till 6.12.2019.

Haartmanska sjukhuset har för tillfället hand om kvälls- och helgjouren för huvudstadsregionen. I fortsättningen betjänar sjukhuset invånarna i hela HNS-området.

Munhälsovårdens kvälls- och veckoslutsjour är avsedd för patienter som behöver akut vård. Hur brådskande vårdbehovet är bedöms per telefon. Kontakta tandläkarjouren genom tidsbokningens telefonnummer 09 471 71110. Vänligen ring alltid först innan du kommer till jourmottagningen.

• Tidsbokningen är öppen vardagar kl. 14.00–21.00, på veckoslut och helgdagar kl. 8.00–21.00.

• Besöksadressen är Haartmansgatan 4, byggnad 12 (Mejlans sjukhusområde).

Situationer där akut vård är nödvändig är till exempel svår smärta i munnen eller tänderna samt skador och olyckor på tänderna och munnens slemhinnor.

Vid årsskiftet inleds jourverksamhet även i Hyvinge. Samma telefonnummer betjänar båda jourer och efter en vårdbedömning styrs patienterna från och med 1.1.2020 antingen till Haartmanska sjukhuset eller Hyvinge sjukhus.

Sjundeå tandklinik ansvarar även i fortsättningen för den brådskande vården under tjänstetid. Tidsbeställningen betjänar vardagar kl. 8–15.

Mer information om jouren vid Haartmanska sjukhuset: https://www.hus.fi/sv/sjukvard/sjukvardstjanster/jour/nattjour_munsjukdomar/Sidor/default.aspx

Tilläggsinformation: ansvarig tandläkare Riitta Rapila, riitta.rapila@siuntio.fi, tel. 0504124087