Sjundeå och Ingå funderar tillsammans på sysselsättningslösningar

14.05.2019 13:25

Kategori:

Syselsättningssiffrorna i Sjundeå och Ingå är bland de bästa i västra Nyland.
Kommunerna är ändå medvetna om situationens kostnadseffekter och utmaningar.
Om detta samlades kommunernas tjänstemän för att diskutera vid en gemensam träff.
Förutom en kartläggning av situationen funderade man i grupper på samarbetsmöjligheter och processer som ökar främjandet av sysselsättning.

Enligt Nyland arbets- och näringslivscentrals statistik fanns det 5,6 % arbetslösa arbetssökande i Sjundeå och 5,7 % i Ingå av hela arbetskraften.
I bägge kommuner framstår de över 50-åriga arbetssökandes andel. I Sjundeå uppgick de till 2,6 % i mars och i Ingå 2,8 %.
Ungdomsarbetslösheten är låg i bägge kommuner (Sjundeå 0,3 % och Ingå 0,4 %).
De långtidsarbetslösa utgår i vardera kommun ca 2 % av arbetskraften. Lediga platser fanns det i mars i Sjundeå 53 och i Ingå 38.

-Fastän läget är bra nu, finns det i bägge kommuner en ärlig vilja att ännu förbättra läget.
Vi försöker att nå nya lösningar genom samarbete mellan kommunerna förutom gemensam verksamhet.
Som små kommuner är vi smidiga i våra funktioner och erbjuder oss att vara entusisastiska försökspersoner t.ex.till nya projekt hos arbets- och näringslivscentralen, kosntaterar Sjundeås bildningschef Jukka Pietinen.

- Vi är djupt oroade över att utslagningen kan öka. Därutöver belastar sysselsättningens straffavgifter kommunernas ekonomi.
De pengar skulle man hellre använda till att sysselsätta arbetslösa med.

Deltagarna på temadagens för sysselsättningsfrågot fick till en början en omfattande presentation av Nylands arbets- och näringslivsbyrås tjänster,
Fpas rehabiliteringsverksamhet samt Novago Oy:s projekt Må Väl genom Rekrytering.

Under eftermiddagens grupparbeten dryftade man konkreta metoder för att förbättra sysselsättningen genom samarbete mellan kommunerna.
Planeringen fortsätter i en arbetsgrupp som utvecklar Sjundeås och Ingås gemensamma sysselsättningsärenden,
vilken bereder dem vidare till kommunernas ledningsgrupper. Man beslöt att även framledes hålla gemensamma möten.

Bild (Sjundeå kommun)

Frank-OIe Hägglund presenterade Nylands arbets- och näringslivsbyrås tjänster för deltagarna på temadagen.

Frank-OIe Hägglund presenterade Nylands arbets- och näringslivsbyrås tjänster för deltagarna på temadagen