Sjundeå reder ut möjligheten att få bättre dataförbindelser till kommunen

28.02.2019 13:28

Kategori: Boende & Miljö

Sjundeå reder ut möjligheten att få bättre dataförbindelser till kommunen

Sjundeå kommun vill kunna erbjuda kommuninvånarna snabba dataförbindelser.
Därför håller kommunen på att utarbeta ett dataförbindelseprogram
som ska styra utvecklandet av dataförbindelser och stöda beslutsfattandet.
Målet är att hitta det bästa sättet för att främja byggandet av snabba dataförbindelser i kommunen.

Flera aktörer är intresserade av att öka utbudet av dataförbindelser i Sjundeå.
Kommunen vill få reda på vilken roll kommunen spelar för områdets dataförbindelser.
I samband med uppgörandet av dataförbindelseprogrammet vill kommunen också få mer information om rådande praxis.

Kommunen genomför också en enkät gällande dataförbindelser.   Deadline är 6.mars.2019.

Du kan besvara enkäten här.

Dataförbindelseprogrammet utarbetas i samarbete med Learnpoint Oy.
Målet är att programmet skulle godkännas i mars.

Bättre dataförbindelser med Siuntio