Sjundeå socialbyrås rådgivningstelefon är stängd fredagen den 17.5.2019

16.05.2019 08:00

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

Brådskande socialjourärenden under tjänstetid (kl. 8-15), via Sjundeå kommuns växel, 

tfn 09 2606 11

 

Efter kl. 15 betjänar Västra Nylands social- och krisjour, tfn 09 816 42439

 

På måndag 20.5.2019 nås socialbyråns personal normalt under telefontid kl. 12-13. 

 

Trevligt veckoslut!