Sjundeå svenska skola

Sjundeå svenska skola är den svenskspråkiga skolan i Sjundeå kommun.  Skolan har 167 elever när läsåret 2021-2022 inleds. I skolan finns årskurserna 1-6. Efter årskurs 6 fortsätter de svenskspråkiga Sjundeåeleverna sin skolgång i Källhagens skola i Virkby eller i Winellska skolan i Kyrkslätt (om de bor i den södra delen av kommunen).


Sjundeå svenska skola ligger i kommunens centrum, ofta kallat Sjundeå station. Läsåret 2022-2023 startar den 11 augusti 2022 på det nya bildningscampuset Sjundeå hjärta. Skolan invigdes 1970 och ersatte då de byskolor som ännu fanns i kommunen. År 1986 byggdes skolan till för första gången. I november 2003 fick skolan sin andra tillbyggnad och från och med läsårsstarten 2013 togs ytterligare nya utrymmen i bruk. Den svenska förskolan och kommunens eftermiddagsverksamhet flyttade också in i skolans utrymmen hösten 2013.

Rastis

Läsåret 2014-2015 startade ett rastaktivitetsprojekt i kommunens alla skolor. Målet med projektet är att få eleverna att röra på sig mera. I praktiken går det ut på att elever i åk 5-6, så kallade rastisar, leder olika lekar för andra elever i genomsnitt två gånger I veckan under långrasterna. Att delta i aktiviteterna är frivilligt. Rastisarna har fått utbildning för ändamålet. 
Rastisverksamheten fortsätter detta läsår i vår skola.


Verksamhetsplan 2020-2021
Ordningsregler

Hem och skola

Hem och skola i Sjundeå är en föräldraförening för oss föräldrar, för personalen och inte minst för våra elever. Vi jobbar för att stärka kontakten mellan förskola/skolan och hemmet och vår målsättning är att skapa ett öppet diskussionsklimat och en stark gemenskap i Sjundeå svenska skola och förskola. Vi vill på olika sätt stöda och delta i skolvardagen; det kan gälla jippon och evenemang, materialanskaffningar, värde -eller inspirationsdiskussioner, skolutfärder eller teaterbesök. Hem och Skola i Sjundeå ger varje år ett bokstipendium till varje elev i årskurs 1. Vårt mål är att se till alla elevers och hela skolans bästa, och verksamheten ska gynna samtliga av skolans elever.

I styrelsen sitter representanter från varje årskurs och en lärarrepresentant. Våra styrelsemöten är alltid öppna för alla föräldrar, - klassföräldrarna är särskilt välkomna! Hem och skola uppbär en medlemsavgift (10e/vuxen eller 15e/2 vuxna i samma familj). 

Var inte rädd för att ta kontakt, tipsa oss och önska dig verksamhet! Du får ha idéer utan att för den skull behöva vara den som förverkligar dem. Alla är välkomna att delta på sitt eget sätt. Ju fler vi är som jobbar för elevernas bästa desto roligare och bättre.

Följ Hem och skola på Facebook

Vi finns också på förbundets hemsida

Du kan också direkt kontakta ordförande
Johanna Roselius
050-0268006
johanna.roselius@gmail.com

Kontaktuppgifter

Sjundeå Svenska skola
Parkstigen 2
02580 Sjundeå

E-post: katarina.lodenius(at)siuntio.fi

Rektor Katarina Lodenius
044 386 1291

Skolsekreterare Nina Holmberg
044 385 4106

Lärarrum
09 2606 1262

Speciallärare
044 386 1202

Kök
050 511 4902

Övrig personal