Vattenavbrott 12.2.2020 kl. 8.00-18.00 på området från Degerbyvägen söderut till Gräskärrsvägen p.g.a. flytt av stamledningar

11.02.2020 10:51

Kategori: Boende & Miljö

Sjundeå vattentjänstverk informerar

Vattenavbrott 12.2.2020 kl. 8.00-18.00 på området från Degerbyvägen söderut till Gräskärrsvägen p.g.a. flytt av stamledningar.

Avvikelser i vattenkvaliteten förekommer möjligen under tiden 12.2 – 17.2 p.g.a. matningsriktning på området Gräskärrsvägen, Laversvägen, hela Störsvik och Pickala, Kabelvägen och Kustvägens ABC området.

Vattnet kan avvika färgmässigt från normala färg som kan förorsaka färgning av byk.