Sjundeådagen ordnas 1.10. – kom med och planera och ordna!

21.06.2022 16:35 - 12.08.2022 23:59

Bildningscampuset Sjundeå hjärta

I år ordnar vi Sjundeå-dagen på lördag den 1 oktober 2022 på Miina Sillanpää-dagen, medborgarinflytandets dag.

Sjundeådagens huvudscen är Bildningscampuset Sjundeå hjärta, vars officiella invigning firas på fredag 30.9.2022. Vi meddelar mer detaljerat om invigningen hittas närmare evenemanget på kommunens webbsida. Också på Sjundeådagen ordnar vi guidade turer för kommuninvånarna i Sjundeå hjärta.

Föreningar, företagare och övriga aktörer i Sjundeå kan ordna program, presentera sin verksamhet och sälja sina produkter på Sjundeådagen 1.10 kl. 10–14. Utställnings- och försäljningsplatserna är avgiftsfria. Vi hoppas att olika aktörer deltar aktivt med program, till exempel uppvisningar som presenterar den egna verksamheten.

Utställnings- och försäljningsplatser kan bokas preliminärt via länken nedan. Du kan också skriva in förslag till program i formuläret. Via länken kan du även anmäla dig till en planeringskväll, som vi ordnar i Sjundeå hjärta på onsdag 24.8 kl. 18–19.30. Vi önskar att preliminära bokningar och anmälningar lämnas in senast 12.8.

 

ANMÄLNINGSLÄNK

lastenteatteri 2021