Sjundeås bildnings- och välfärdscampusprojekt framskrider

13.03.2019 09:53

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Sjundeås bildnings- och välfärdscampus är det största projektet i kommunens historia.
Eftersom projektet överskrider EU:s tröskelvärde ska EU:s direktiv och tidsfrister iakttas.

Projektet framskrider nu genom att projektchefen utgående från de konkurrenspräglade dialogerna uppgör en projektannons.
Målet är att projektannonsen skulle publiceras senast den 15 mars.
Annonsen och den ska vara publicerad i minst 30 dagar och därefter kunde förhandlingarna inledas i mitten av april.

En av de första sakerna som ska utredas i förhandlingarna är hur projektet ska genomföras.
Detta har en avgörande betydelse för att man ska kunna försäkra sig om tillräcklig konkurrens.

Målsättningen är att man senast den 6 maj har beslutat hur projektet ska genomföras.
Utgående från detta beslut vet man om det är kommunen eller entreprenörerna som sköter om planerandet.

Om projektet genomförs enligt livscykelmodellen eller som en entreprenad med
helhetsansvar är det entreprenören som anställer arkitekter och planerare.
Utgående från kommunens krav uppgör anbudsgivarna utkastplaner för hurdan
fastighet som kunde byggas och hur mycket det skulle kosta.
Dessa genomförandeformer omfattar alltså på sätt och vis också planeringstävlingen.

Om projektet genomförs mer enligt den traditionella upphandlingsmodellen,
är det Sjundeå kommun som konkurrensutsätter planerarna och utgående från
deras planer konkurrensutsätts sedan entreprenörerna.

Tidtabellsmässigt strävar man efter att i april-maj förhandla om de olika alternativen.
Då skulle det vara möjligt att välja entreprenör före utgången av det pågående året
och byggarbetena kunde inledas i början av nästa år.
Sjundeås nya bildnings- och välfärdscampus skulle då vara färdigt år 2022.

Sjundeås nya bildnings- och välfärdscampus placeras främst på Aleksis Kiven Koulus tomt.

Mer information:

Projektchef Timo Ryyppö, tfn 044 386 1542, timo.ryyppo@sjundea.fi

AKK - Sjundeå mars 2019