Sjundeås bildnings- och välfärdscampusprojektets situation

03.06.2019 10:08

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning Boende & Miljö

I Sjundeås bildnings- och välfärdscampusprojektet har man inlett med konkurrenspräglad dialogens förhandlingsrundor, samt formuleringen av den slutliga anbudsbegäran.

De följande åtgärderna kommer att vara genomförande av en grundundersökning på campustomten, grundläggningsutlåtande och skadeämnesundersökning av byggnaderna som ska undanröjas.

Efter sommaren kommer en förfrågning om röjningsentreprenad att vara aktuell.

Projektchef
Timo Ryyppö
Sjundeå kommun