Sjundeås corona- och vaccinationsinfo (uppdaterad 22.2.2021)

22.02.2021 16:11

Kategori:

Coronavaccineringar i Sjundeå ▼

Sjundeå kommuns kärngrupp för coronakoordinering har 29.1.2021 fattat beslut om följande direktiv och begränsningar på grund av kommunens coronasituation. Begränsningarna har ändrats lite 22.2.21. Begränsningarna är i kraft till vidare ifall inte det skilt nämns om ett slutdatum. 

Sjundeå kommun uppmanar alla att följa bestämmelser och direktiv från myndigheterna för att sakta ner spridningen av coronaviruset.

Offentliga utrymmen

Sjundeå kommun följer från och med 22.2.2021 följande begränsningar och rekommendationer i sina offentliga utrymmen. Kommunen rekommenderar att privata aktörer följer kommunens begränsningar och rekommendationer och att man begränsar närkontakter till samma hushåll eller till anhöriga som till sin varaktighet kan likställas med hushållet. Det rekommenderas inte att arrangera andra privata sammankomster eller familjesamlingar.

• Inomhus idrottsutrymmena, gymnastiksalen i Svenska skolan och gymnastiksalen i Sjundeå bad är öppna tillsvidare för hobbyverksamhet för personer under 20 år. Noggrannare information längre ner i detta meddelande.

• Biblioteket är öppet med följande begränsningar Inne i biblioteket får finnas högst 6 personer inkluderat personalen. Den rekommenderade tiden för ett besök är 20 minuter. Kunder förväntas använda munskydd. Bibliotekets utrymme för tidningsläsning är stängt. Publikevenemang ordnas inte i biblioteket.

• Ungdomslokalen Walkers är stängd 22.2.-14.3.21. Ytterligare information snarast möjligt.

 • Arbetsverkstaden Ström är öppen med följande begränsningar. Inomhus får finnas högst 6 personer inkluderat personalen. Kunder förväntas använda munskydd. Publikevenemang ordnas inte i utrymmena.

• Omklädningsutrymmet vid vinterbadstället är öppet. I omklädningsutrymmet får finnas bara 2 personer åt gången.

• Centrumplanens skridskohytt är stängd tills vidare. Till sidan av planet har levererats bänkar för att kunna byta till skridskor.

• Sjundeå kommuns kansliers (förvaltningsavdelningen, bildningskansliet, grundtrygghetens förvaltning och tekniska kansliet) ytterdörrar hålls stängda tills vidare. Man kan sköta ärenden fre kl. 9- 15 per telefon, tfn 09 260 611 och per e-post. Kontaktuppgifterna hittar du här.

• Vid socialtjänsterna är det möjligt att sköta ärenden på plats då man separat kommer överens om det.

Hobbyverksamhet

Hobbyverksamhet för grupper öppnas från och med 1.2.2021 för hobbygrupper för personer under 20 år. Sjundeå kommun rekommenderar att man begränsar gruppstorleken i mån av möjlighet. Träningar ska utföras endast med den egna gruppen. Kommunen rekommenderar att man upprätthåller säkerhetsavstånd och undviker onödiga kontakter. En stark rekommendation är att ledsagare inte kommer in i hobbyutrymmena.

 Hobbyverksamhet i grupper för personer över 20 år i kommunens inomhusutrymmen förbjuds tills vidare och denna verksamhet förverkligas i mån av möjlighet i distansformat.

Alla hobbygrupper i utomhusutrymmen som kommunen förvaltar är fortfarande tillåtna. Sjundeå kommun rekommenderar att man begränsar gruppstorleken i mån av möjlighet. Träningar ska utföras endast med den egna gruppen. Kommunen rekommenderar att man upprätthåller säkerhetsavstånd och undviker onödiga kontakter.

Matcher, tävlingar, turneringar, uppträdanden eller evenemang ordnas inte. Verkstäder, kurser som ordnas en gång eller skol- och daghemsgruppers besök till fritidsplatser ordnas inte. Skolidrott förverkligas fortsättningsvis utomhus och i skolans utrymmen, inte i övriga idrottsutrymmen.

Möjligheterna att träna och tävla inom tävlings- och toppidrotten tryggas när det gäller proffsidrott med stöd av ett serielicensavtal eller idrottsavtal enligt UKM:s definition, landslagsverksamhet, idrottare som får stöd av Olympiska kommittén och UKM:s stipendieidrottare i samarbete med huvudstadsregionens idrottsakademi.

Begränsningarna för hobbyverksamhet är i kraft tills vidare. För hobbyverksamhet i gruppers del följer man aktivt med kommunens och områdets coronasituation och om möjliga ändringar beslutar i Sjundeå kommuns coronagrupp, som samlas minst en gång i veckan. Uppdaterad information om direktiven hittas på kommunens hemsida.

Publikevenemang

Alla publikevenemang och allmänna möten inom- och utomhus är ännu också förbjudna för en viss tid, dock så att allmänna evenemang och möten med högst 6 deltagare får ordnas, förutsatt att säkerheten kan garanteras i enlighet med anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriet och THL.   

Restriktionerna är i kraft till och med 14.3.2021.  Beslut i saken har fattats av Regionsförvaltningsverket i Södra Finland 19.2.2021.

Munskydd

Kommunen delar ut munskydd åt elever i högstadierna och även åt 12-åriga elever på klass 6 i lågstadierna, som även rekommenderas använda munskydd. 

Användning av munskydd rekommenderas till högstadiernas personal och elever samt personalen i lågstadierna och småbarnspedagogiken; det är skäl att följa rekommendationen. Skolorna delar ut munskydd till högstadiernas elever och instruerar noggrannare om kutymerna. Om man vill kan man även använda egna munskydd. Även användning av skyddsvisir är möjligt, om användning av munskydd är utmanande eller om det finns hälsoskäl som hindrar användningen.

I Sjundeå kommuns verksamhet följer man samhällsspridningsfasens munskyddsrekommendation.

Besöksanvisningar på äldreomsorgens enheter

De anvisningar som är i kraft hittas här.

Hälsovårds- och socialtjänster

Sjundeå kommun vill påminna kommuninvånare om att man vid behov ska söka sig till hälsovårdstjänsterna. I synnerhet de som hör till någon riskgrupp bör sköta om att den egna grundsjukdomen är i god kontroll. Sjundeå hälsocentral, tidsbokning må–fre kl. 8–16, tfn 09 2606 1430. Utanför tjänstetid kl. 16–8 Lojo samjour, tfn 116 117 (avgiftsfri).

Socialtjänsternas jour under tjänstetid (akuta ärenden) kl. 8–15:45 tfn. 041 730 6998. Utanför tjänstetid och på veckoslut: Västra Nylands social- och krisjour tfn. 09 816 42439.

Distansarbete och munskydd på arbetsplatser

Sjundeå kommun följer själv, och rekommenderar även arbetsgivare och arbetstagare att följa den nationella rekommendationen för distansarbete i alla sådana arbetsuppgifter som det, även tillfälligt, är möjligt.

Ifall distansarbete inte är möjligt rekommenderas att arbetstagaren förutsätter och ger anvisningar i användning av munskydd i alla gemensamma arbetsutrymmen. På arbetsplatser ska man ordna måltider och kaffepauser i skift.