Sjundeås livskraftskväll

09.02.2023 17:00 - 09.02.2023 19:00

Bildningscampuset Sjundeå hjärta, kantin

Livskraftskväll

Diskussion om aktuella frågor, kvällens tema är närproduktion

 

Program

16.45                                  
Kaffeservering

17.00                                  
Välkommen, presentationsrunda

17.15                                   
Sjundeå 2023 ur livskrafts synvinkel, Kaisa Kivelä, Sjundeå kommun

17.30                                  
Presentation av närproducent, Maarit Vallin, Torp Djupbäck

17.45                                  
Presentation av närproducent, Essi Ruuskanen, Tuiskula Farm

18.00                                  
Paneldiskussion om närproduktion                            

Essi Ruuskanen, Tuiskula Farm

Joni Haga, Siuntion Savustamo

Maarit Vallin, Torp Djupbäck

Olli Repo, Uudenmaan Ruoka

Sannaliina Mononen, Garden/Kukkatarhurit

Stefan Svanfeldt, Sjundeå Företagare

moderator Kaisa Kivelä

18.45            
Ordet är fritt

19.00                                 
Tillställningen avslutas

 

Anmälan senast 6.2. till kaisa.kivela@sjundea.fi

Varmt välkommen!

Kaisa Kivelä
livkrafschef
044 386 1100
-

De livskraftskvällar som Sjundeå kommun ordnar är riktade i synnerhet till företagare och andra aktiva aktörer såsom beslutsfattare och föreningar.
Målet är att möjliggöra nätverksbildning mellan aktörerna, främja informationsutbyte och utveckla kommunens livskraft.

Livskraftskvällarna i Sjundeå ordnas i år torsdagarna 9.2, 27.4. och 26.10. kl. 17–19.