Sjundeås social- och hälsovård överfördes på Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023

02.01.2023 16:10

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

Av Sjundeås kommunala service överfördes hälsovården, äldreboenden, familjecentret, socialservicen, skolkuratorn, skolpsykologen och den rehabiliterande sysselsättningsverksamheten riktad till vuxna till Västra Nylands välfärdsområde.

Välfärdsområdets kundtjänst öppnades den 2 januari 2023, tfn 029 151 2000. Du kan ringa kundtjänsten vardagar kl. 8–16 i frågor som gäller allmän rådgivning och välfärdsområdets tjänster.

Övergången till Västra Nylands välfärdsområde orsakar ändringar

Källan till följande information är Västra Nylands välfärdsområde, www.luvn.fi/sv.

Ur invånarnas och personalens perspektiv bevaras en stor del helt oförändrat. Tjänsterna fås från samma bekanta ställe som tidigare. Notera dock att det vid årsskiftet kan förekomma tillfälliga dröjsmål och störningar i vissa tjänster.

Vilket ställe ska jag kontakta om jag insjuknar?

Du kan kontakta hälsostationen på samma sätt som tidigare. Telefonnumren ändras stegvis från och med början av 2023. Välfärdsområdet informerar om den stegvisa förändringen av telefonnumren på webbplatsen www.luvn.fi/sv samt genom inspelningar på det gamla telefonnumret som hänvisar till det nya numret.

Jag har bokat en tid till hälsovårdarens mottagning, bevaras den?

Ja, alla nuvarande tjänster och tidsbokningar bevaras oförändrade efter årsskiftet.

Kvittera meddelandet om Kanta-tjänsterna i Mina Kanta

Med anledning av övergången till välfärdsområdet bör invårna få information om Kanta-tjänsterna på nytt. Ge om att ta emot meddelandet om Kanta-tjänsterna uttrycker du att du tagit emot informationen om Kanta-tjänsterna, datahanteringen och din rättighet att påverka datahanteringen. På så sätt ser du till att social- och hälsovårdspersonalen kan utnyttja den information som finns i Kanta när vårdförhållandet överflyttas till en ny aktör. Läs mer om hur information överförs i samband med övergången till välfärdsområden.

Det är viktigt att ta emot det nya meddelandet om Kanta-tjänsterna eftersom de patientanteckningar som gjorts i välfärdsområdet kan ses av till exempel personal på HUS enbart efter att du tagit emot Kanta-meddelandet. I samband med Kanta-informationen får du också mer information om den temporära rätten att få information i Nyland, som synbarheten av patientdata i Nyland grundar sig på från och med 1.1.2023.

För att social- och hälsovården ska fungera är det viktigt att proffsen har omfattande och uppdaterad information om kunden. Om du uppsöker hälsocentralen i Sjundeå och blir skickad till den specialiserade sjukvården i HUS är det viktigt att proffsen på HUS vid behov kan utnyttja den information som om dig som skrivits upp inom välfärdsområdet.

Läs välfärdsområdets meddelande om Kanta-informationen

Vad förblir oförändrat?

 • Tjänsterna för invånarna produceras på samma sätt som hittills.
 • De digitala tjänsterna kan användas av invånarna på samma sätt som i nuläget.
 • Under övergången hänvisas klienterna i icke-brådskande ärenden huvudsakligen till tjänster i den egna kommunens område.
 • Servicesedlarna bevaras som ett alternativ i produktionen av tjänster i välfärdsområdet.
 • I början av 2023 används i huvudsak de nuvarande klient- och patientdatasystemen.
 • Psykolog- och kuratorstjänsterna ordnas även i fortsättningen i läroanstalterna.
 • Brådskande hälsovårdstjänster fås från välfärdsområdets samtliga hälsostationer.
 • Räddningsväsendets tjänster förblir oförändrade, likaså de frivilliga brandkårernas verksamhet.
 • Nödcentralsverksamheten förändras inte – det allmänna nödnumret är 112.

De viktigaste förändringarna

De viktigaste förändringarna inom den närmaste framtiden ur invånarnas perspektiv är:

 • Telefonnumren för tjänsterna som klienterna använder kommer att ändras stegvis.
 • Tjänsterna finns i fortsättningen på webbplatsen www.luvn.fi på finska och svenska samt på engelska.
 • Invånarna kommer att ha enhetliga klientavgifter inom social- och hälsovården samt kriterier för beviljande av understöd. Klientavgifterna har föreskrivits i lagen och avgifterna anpassas till betalningsförmågan.
 • Besluten om klientavgifterna fattas i december.
 • Seniorinfo betjänar på två nummer, varav Ingå hör till det västra området (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis): 029 1512 280

Ändringar i kundservicenumren

 • Vid övergången till välfärdsområdet byts telefonnumren som börjar med 09 och 019 ut till ett telefonnummer som börjar med 029 151.
 • I välfärdsområdet införs ett enhetligt system för kundservicesamtal.
 • Användningen av de gamla systemen och telefonnumren upphör när det nya telefonsystemet införs. Övergången till det nya systemet sker stegvis och per servicelinje.
 • Invånarna som ringer till ett kundservicenummer ringer i fortsättningen till ett nytt nummer. De gamla numren kommer att ha meddelandet ”vårt nummer har ändrats” vid tidpunkten för övergången.
 • De nya telefonnumren kommuniceras till invånarna i första hand via webbplatsen luvn.fi/sv.

Välfärdsområdet har meddelat att telefonnumren ändras enligt följande tidtabell:

 • 9-15.1: Psykisk hälsa och rusvård
 • 16-22.1: Barn, unga, familjer och övrig service i enlighet med socialvårdslagen
 • 23-29.1: Socialvård för personer med funktionsvariationer, hemrehabilitering
 • 30.1-5.2: Öppen rehabilitering, studerandevård
 • 6.2-19.2: Munhälsovården
 • 27.2-5.3: Social- och krisjouren, Västra Nylands räddningsverk
 • 6-10.3: Familjerättslig service, avgiftsfri vårdutrustning, gemensam socialservice
Karta över kommunerna i Västra Nylands välfärdsområde. De är Hangö, Raseborg, Ingå, Lojo, Sjundeå, Vichtis, Högfors, Kyrkslätt, Esbo och Grankulla.