Sjung för ditt Minne!

10.06.2020 10:00 - 10.06.2020 11:30

Villa Charlotta, Charlotta Lönnqvistvägen 1

Vi samlas kring kaffebordet och sjunger bekanta sånger tillsammans. Man behöver inte vara sångare för att vara med, det räcker att man vill komma med och ha roligt! OBS! Vi samlas på Villa Charlotta 10.6