Skolhälsovården

Skolhälsovårdens målsättning är att ge varje barn och ungdom en möjligast hälsosam uppväxt och utveckling, ge dem verktyg för sunda levnadsvanor och bygga en grund för god hälsa i vuxen ålder. Skolhälsovården innebär heltäckande hälsovård för barn och ungdomar och inbegriper alla åldersklasser under hela skoltiden.

Särskilt de barn och ungdomar, vilkas specialbehov och särdrag annars inte skulle märkas, behöver skolhälsovårdens sakkunskap. Skolhälsovården är en fortsättning på barnrådgivningsarbetet och den sköts i samarbete med föräldrarna och elevvården.


Elevvårdens kontaktuppgifter

Du kan också ta kontat via wilma