Skolhälsovården

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.


Skolhälsovården:
Skolhälsovården är en fortsättning av uppföljningen av barnens hälsa efter att besöken på barnrådgivningen har upphört. Alla skolelever har rätt till en avgiftsfri skolhälsovård där det ingår besök hos hälsovårdare och läkare. Meningen med uppföljningen är att stöda och följa upp elevernas hälsa, utveckling och välbefinnande. Skolhälsovården utgör en del av skolans multiprofessionella elevvård. Den bedrivs i nära samarbete med elevens föräldrar, lärare, skolkuratorn och skolpsykologen för att främja enskilda elevers känsla av välbefinnande och gemenskap i hela skolan.
De omfattande hälsogranskningarna som innefattar både hälsovårdar- och läkarbesök utförs på årskurs 1, 5 och 8. Dessutom träffar alla skolelever hälsovårdaren en gång under varje läsår. Vid behov ordnas extra eller uppföljande besök enligt elevens individuella behov. En elev kan utan tidsbeställning besöka hälsovårdarens mottagning för att diskutera symtom och andra bekymmer. Skolhälsovården sköter förutom uppföljningen av den fysiska hälsan också om vaccinationer och frågor som gäller det psykiska välbefinnandet. 


Samarbetet mellan hemmet och skolan vid grundsjukdomar:
Om barnet har en grundsjukdom (t.ex. diabetes, epilepsi, astma, allvarlig allergi) som det är bra att skolan vet om så är det viktigt att kontakta klassläraren/klassföreståndaren gällande saken. Eventuell medicinering under skoldagen sker enligt överenskommelser mellan skolan och vårdnadshavarna. Eleven ansvarar självständigt eller med stöd av skolans personal om medicinering under skoldagen (t.ex. astmamedicin, värkmedicin, antibiotika, ögondroppar). Det är på föräldrarnas ansvar att skolan har uppdaterad information om barnets sjukdom, vård och medicinering. Mediciner för akuta situationer förvaras i skolan enligt överenskommelser mellan skolan och hemmet.
Skolhälsovården ansvarar inte för elevernas sjukvård men sköter sjukvårdsfall vid behov tillsammans med skolans övriga personal. Vid eventuella olycksfall under skoldagen sköter den som är först på plats om situationen, vid behov kan hälsovårdaren tillkallas. Då eleven insjuknar så kontaktas vårdnadshavarna. Vård av tidigare skador och sjukdomar skall skötas hos den vårdande läkaren.

HÄLSORÅDGIVNING 

Vaccinationsprogrammet

Vaccinationsprogram för barn och ungdomar

Ta hand om den lilla skoleleven

Ta hand om den lilla skoleleven

Barnets kost

Hälsosammare familjevardag

10 tips för kräset och selektivt ätande

Skolmåltider

Vårdnadshavarnas blanketter inför de omfattande hälsogranskningarna

Årskurs 1

Årskurs 5

Barns och ungdomars terapitjänster

Blankett angående begäran om bedömning av barnets/ungdomens behov av stöd till rehabiliteringsarbetsgruppen

Sjundeå svenska skolas skolhälsovårdare är på plats i skolan torsdagar kl. 9-15. Ni kan alla vardagar kontakta hälsovårdaren på wilma eller på telefonnumret 044-3861539 (telefontid må-fre kl.12-13)

Aleksis kiven koulus skolhälsovårdare är på plats i skolan från måndag till torsdag kl 8-16 och på fredagar kl.8-14.45. Ni kan kontakta hälsovårdaren på wilma eller på telefonnumret 044-3861029.

 

Aleksis Kiven koulu
Parkstigen 2 02580 SJUNDEÅ
+358926061252

Elevvårdens kontaktuppgifter

Du kan också ta kontat via wilma