Skolornas arbets- och lovtider

Under läsåret 2021-2022 följer för- och grundskolorna följande arbets- och lovtider:

Höstterminen 11.8.- 22.12.2021  (91 d) 

Start 11.8.2021 (onsdag) 
Höstlov 18.10 .- 22.10.2021 (vk 42) 
jullov 23.12.2021 (torsdag) – 9.1.2022 

Vårterminen 10.1.- 4.6.2022  (97 d) 

Start 10.1.2022 (måndag) 
Sportlov 21.2.- 25.2.2022 (vk 8) 
Påsklov 15.4.-18.4.2022 

Kristi himmelsfärdstorsdag 26.5.2022 

Vårfest/avslutning 4.6.2022 (lördag) 

Totala arbetsdagar under 2021 - 2022:  188 d

 Förskoleundervisningens avslutning fredagen 3.6.2022