Skolornas arbets- och lovtider under läsåret 2019-2020

03.12.2018 13:54

Kategori:

Enkät om skolornas arbets- och lovtider under läsåret 2019-2020

Enligt 23 § i lagen om grundläggande utbildning börjar läsåret i den grundläggande utbildningen den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret har 190 arbetsdagar, vilka minskas ifall självständighetsdagen, trettondagen och första maj infaller på en annan vardag än lördag. Förordningen om grundläggande utbildning fastställer däremot att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen vecka 22.

Läsåret 2019-2020 kommer att ha 187 arbetsdagar eftersom självständighetsdagen, trettondagen och första maj minskar på antalet arbetsdagar läsåret i fråga.

Sjundeå kommuns grundskolor föreslås ha följande arbetsdagar under läsåret 2019-2020: Höstterminen 8.8- 20.12.2019, 91 arbetsdagar börjar 8.8.2019 (torsdag)
höstlov 14- 18.10.2019 (vecka 42)
självständighetsdag 6.12.2019 (fredag)
jullov 21.12.2019 (lö) - 6.1.2020 (må)
Vårterminen 7.1- 30.5.2020, 96 arbetsdagar börjar 7.1.2020 (tisdag)
sportlov 17- 21.2.2020 (vecka 8)
påsk 10-13.4.2020 första maj 1.5.2020 (fredag)
kristi himmelsfärdsdag 21.5.2020
avslutningsdag 30.5.2020 (lördag)

Förskoleundervisningen har samma arbetsdagar som skolorna.

Kommuninvånarna kan kommentera arbets- och lovtiderna med hjälp av enkäten som kan besvaras fram till 11.12.2018 kl. 16.00. Enkäten besvaras anonymt och således uppstår inget personuppgiftsregister.

Enkäten finns här