Skolornas klubbverksamhet inleds vecka 41

20.09.2017 13:10

Kategori:

Syftet med skolornas klubbverksamhet är att erbjuda mångsidig och trevlig fritidsverksamhet. Klubbverksamheten verkställs tillsammans med skolans personal och aktörer i tredje sektorn.

Mer information om kommunens klubbverksamhet hittas på webbadressen www.siuntio.fi > Service > Skolor och undervisning > Klubbverksamhet.