Skolskjuts

Skolskjutsservice

Kommunen anordnar avgiftsfri skoltransport för eleverna i grundskolan i följande fall:

1) Skolvägens längd i kilometer Transport anordnas för eleverna i klasserna 1-3 då skolvägens längd i enkel riktning överstiger 3 km. Transport ordnas för elever i klasserna 4-9 då skolvägens längd i enkel riktning överstiger 5 km.

 2) Skolvägen är farlig. Eleven har möjlighet att få skoltransport om skolvägen är farlig. Bildningschefen fattar beslutet på basen av ett sakkunnigutlåtande.

3) Skolvägens längd i tid. Skolvägen får ta högst 2,5 timmar i anspråk per dag med väntetiderna inberäknade. Skolvägen för en elev som fyllt 13 år får räcka högst 3 timmar per dag.

4) Hälsoaspekter. En elev har möjlighet att få skolskjuts på basen av hälsorelaterade orsaker. Läkarutlåtande bör bifogas till ansökan. Sakkunnigutlåtandena bör på nytt inlämnas varje läsår till ansökan.

Även barn i småbarnsfostran har rätt till kommunal transport. Transport anordnas inte för barn som är i dagvård. Kommunen anordnar inte heller transport för elever i klasserna 1-6 som går i annan än sin närskola.

Skolskjutsansökan görs årligen via Wilma. Ansökan till läsåret 2022-2023 ska göras senast den 23.1.2022.

HRT:s tidtabeller och rutter finns här

Övrig busstrafik tidtabeller finns här

Netkartan över farligdefinierade skolvägar i Sjundeå är uppdaterad och färdig!
Kartan finns här 

Mer information

Förvaltningskoordinator
Cilla Ojala
(09) 2606 1242, 050 386 0849
cilla.ojala(at)siuntio.fi

Wilma

Principer för skol- och förskoleskjutsar fr.o.m. 1.8.2022

Skolskjutsernar rutter och tidtabeller finns på reittiopas eller matkahuoltos sida


Information om hittegods