Skridskoplaner under vinterperioden 2017–2018

19.12.2017 10:51

Kategori:

Under vinterperioden 2017-2018 kommer kommunen att göra en skridskoplan endast på planen vid Sjundeå Svenska skola.

 

Isbeläggandet av isplanen inleds genast när vädret tillåter. I det första skedet ska planens yta isas så att den inte släpper igenom vatten och därefter kan man börja bygga upp tjockleken på isen.

 

Naturisplanen plogas/borstas samt isbeläggs vid behov under vardagar och helger. Isandet kan göras då vädret tillåter (t.ex. snöfall förhindrar det).