Småbarnspedagogikens blanketter

Med den här blanketten söker man till kommunal småbarnspedagogik eller meddelar om ändringar i behovet
Ansökan till kommunal småbarnspedagogik och förändring
Anvisningar till ansökan och förändringar

Med den här blanketten bekräftar man mottagandet av beviljad plats i småbarnspedagogiken eller alternativt att platsen inte tas emot.
Mottagandet av beviljad plats i småbarnspedagogiken

Med den här blanketten kan säga upp platsen i småbarnspedagogiken
Uppsägning av plats i småbarnspedagogiken

Blanketten fylls i vid inledande av småbarnsforstran och förskoleundervisningen. Blanketten postas till varje kund i samband med beslutet
Förhandsuppgifter om barnet 0-5 år
Förhandsuppgifter om barnet vid inledande av förskoleundervisning

Ett servicekontrakt görs för varje barn som börjar i småbarnspedagogik och uppdateras i början av varje verksamhetsår.
I kontraktet behandlas saker som påverkar vårdförhållandet
Serviceavtal för småbarnspedagogik
Serviceavtal för förskolan

Barnspecifika fotograferings- och publiceringslov samt arbeten som barnet gjort i småbarnspedagogiken och i förskoleundervisningen

Varje barn har i enlighet med lagen om småbarnspedagogik rätt till  minst 20 timmar småbarnspedagogik i veckan.
Behovsprövad rätt till mer omfattande småbarnspeagogik kan beviljas för viss tid på grund av barnets eller familjens behov.
Med denna blankett ansöker man om behovsprövad småbarnspedagogik.
Ansökan om behovsprövad rätt till småbarnspedagogik

Om familjen inte samtycker att betala den högsta avgiften eller inkomsterna ändras bör de redogöra för sina inkomster.
Anmälan ska lämnas in inom två veckor efter att barnet börjat i småbarnspedagogiken.
Inkomstutredning
Utredning om företagarens inkomster

Med denna blankett kommr man överens om tillfällig småbarnspedagogik
Ansökan om tillfällig småbarnspedagogik

Med den här blanketten anmäler man behov av småbarnspedagogik i skiftesvård. Läs även anvisningarna
Anmälan om behov av småbarnspedagogik i skiftesvård
Anvisningar och tilläggsinformation till ansökan av skiftesvård inom småbarnspedagogik

Med denna blankett anmäls om matgäst som behöver vegetarisk mat och/eller följer specialdiet
Anvisningar
Anmälan om specialdiet

Privata småbarnspedagogikens servicesedel (fr.o.m 1.1.2019)

Kundfamiljer

Servicesedelansökan till privat småbarnspedagogik (fr.o.m. 1.1.2019)
Anvisningar till servicesedelansökan

Inkomstutredning till servicesedeln
Företagarens inkomstutredning

Barnets vårdnadshavare har anmälningsskyldighet, när förändringarna har inflytande på servicesedeln som Sjundeå kommun beviljat till privat småbarnsfostran.
Man bör omedelbart anmäla om förändringar till kommunens bildningskansli.

Servicesedelns värde granskas, när
-          barnet fyller 3 år
-          familjens inkomster förändras väsentligt (+/-10 %)
-          det sker förändringar i familjestorleken
           o    tex. vårdnaden förändras
           o    familjemedlemmarnas antal förändras (föds en ny medlem)
           o    något av barnet fyller 18 år och blir myndig
-          vårdbehovet förändras (timmar i veckan)
-          barnets hemkommun ändras (dagen för förändringen bör uppges till bildningskansliet i kommunen)

Om det ges felaktiga uppgifter med flit kan ansökningen förkastas
Ändringsanmälan till servicesedeln

Ansökan om behovsprövad rätt till småbarnspedagogik
Anvisningar till ansökan

Uppsägning av plats i småbarnspedagogik hos privat serviceproducent

Serviceproducenter

Mot denna blankett betalar Sjundeå kommun stöd för privat småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter. Dagboken fungerar som betalningsgrund.
Dagbok, privat vård