Småbarnspedagogikens blanketter

Plats till kommunal småbarnspedagogik söks via eTjänsten

Med den här blanketten söker man till kommunal småbarnspedagogik endast om sökandet via eTjänsten inte är möjligt Ansökan till kommunal småbarnspedagogik
Anvisningar till ansökan

Med den här blanketten bekräftar man mottagandet av beviljad plats i småbarnspedagogiken eller alternativt att platsen inte tas emot.
Mottagandet av beviljad plats i småbarnspedagogiken

Med den här blanketten kan man meddela ändringar eller säga upp platsen i småbarnspedagogiken eller kompletterande småbarnspedagogiken
eller kompletterande småbarnspedagogiken i förskoleundervisningen
Ändring eller uppsägning av plats

Blanketten fylls i vid inledande av småbarnsforstran och förskoleundervisningen. Blanketten postas till varje kund i samband med beslutet
Förhandsuppgifter om barnet 0-5 år

Ett servicekontrakt görs för varje barn som börjar i småbarnspedagogik och uppdateras i början av varje verksamhetsår.
I kontraktet behandlas saker som påverkar vårdförhållandet
Serviceavtal för småbarnspedagogik
Serviceavtal för förskolan

Fotograferings- och publikationstillstånd samt tillstånd att publicera arbeten barnet gjort i Sjundeås småbarnspedagogik och förskoleundervisning


Om familjen inte samtycker att betala den högsta avgiften eller inkomsterna ändras bör de redogöra för sina inkomster.
Anmälan ska lämnas in inom två veckor efter att barnet börjat i småbarnspedagogiken.
Inkomstutredning
Utredning om företagarens inkomster

Med denna blankett kommr man överens om tillfällig småbarnspedagogik
Ansökan om tillfällig småbarnspedagogik

Med den här blanketten anmäler man behov av småbarnspedagogik i skiftesvård. Läs även anvisningarna
Anmälan om behov av småbarnspedagogik i skiftesvård
Anvisningar och tilläggsinformation till ansökan av skiftesvård inom småbarnspedagogik

Med denna blankett anmäls om matgäst som behöver vegetarisk mat och/eller följer specialdiet
Anvisningar
Anmälan om specialdiet

Privata småbarnspedagogikens servicesedel (fr.o.m 1.1.2019)

Kundfamiljer

Servicesedelansökan till privat småbarnspedagogik
Anvisningar till servicesedelansökan

Inkomstutredning till servicesedeln
Företagarens inkomstutredning

Barnets vårdnadshavare har anmälningsskyldighet, när förändringarna har inflytande på servicesedeln som Sjundeå kommun beviljat till privat småbarnsfostran.
Man bör omedelbart anmäla om förändringar till kommunens bildningskansli.

Servicesedelns värde granskas, när
-          barnet fyller 3 år
-          familjens inkomster förändras väsentligt (+/-10 %)
-          det sker förändringar i familjestorleken
           o    tex. vårdnaden förändras
           o    familjemedlemmarnas antal förändras (föds en ny medlem)
           o    något av barnet fyller 18 år och blir myndig
-          vårdbehovet förändras (timmar i veckan)
-          barnets hemkommun ändras (dagen för förändringen bör uppges till bildningskansliet i kommunen)

Om det ges felaktiga uppgifter med flit kan ansökningen förkastas
Ändringsanmälan till servicesedeln

Uppsägning av plats i småbarnspedagogik hos privat serviceproducent

Serviceproducenter

Mot denna blankett betalar Sjundeå kommun stöd för privat småbarnspedagogik hos privata serviceproducenter. Dagboken fungerar som betalningsgrund.
Dagbok, privat vård