Småbarnspedagogikens E-tjänster

Sjundeå kommuns småbarnspedagogiska tjänster utvidgar sina e-tjänster på våren 2020.

Man tar i bruk e-tjänster som används med bankidentifieringskod via suomi.fi. Det betyder bl.a. att:

· småbarnspedagogiksansökningarna (barn 0-5 år) blir elektroniska (kommunal ansökan och ansökan
  om servicesedel till en privat serviceproducent)

· vårdnadshavarna meddelar behovet av småbarnspedagogik/vårdtider elektroniskt med
  bankidentifieringskod via suomi.fi

· placerings- och avgiftsbeslut för småbarnspedagogiken skickas elektroniskt till kunderna.
  Vårdnadshavaren får till sin e-mail ett meddelande om beslutet varefter beslutet kan läsas i webbportal
  och beslutet kan även printas ut.

· avgiftsbeslut för småbarnspedagogiken skickas elektroniskt.

· en elektronisk in- och utloggning för barnen sker fortsättningsvis via mobilapparat, programmet uppdateras.

Man kan uträtta ärenden i webbtjänsten oberoende av tid och plats. E-tjänster används säkert via krypterat dataförbindelse.

Kundfamiljer och andra samarbetsparter meddelas separat när inledningsprojektet framskrider.

Ansökning till småbarnspedagogiken sker även i fortsättningen via den elektroniska tjänsten Wilma.

Registerbeskrivningar

Pro Consona (pdf-länk på finska)

Pro consona mobila tjänsten Päivähoito Mukana (pdf-länk på finska) (ändras på våren 2020 i samband med plan för småbarnspedagogiken)