Småbarnspedagogikens elektroniskt meddelande av vårdtider från och med vecka 26

12.06.2020 14:06

Kategori: Småbarnspedagogik & Utbildning

Elektroniskt meddelande av vårtider från och med vecka 26

Efter statsrådets linjering om undantagstillstånd på våren, fortsätter vi att använda e-tjänsten normalt där barnets vårdtider anmäls elektroniskt.

Detta betyder att:

·         vecka 26 (senast söndagen den 28.6 kl. 23:59) bör vårdtiderna för åtminstone vecka 29 (13–17.7) vara meddelade

·          vecka 27 (senast söndagen den 5.7) bör vårdtiderna för vecka 30 (20–24.7) vara meddelade

Meddelande om vårdtiderna fortsätter sedan enligt samma logik. Barnets vårdtid kan meddelas på förhand för en längre period.

Lägg märke till att då tiden gått ut för att meddela vårdtiderna, går det inte längre att göra förändringar i schemat. Detta betyder att plötsliga förändringar, som t.ex. sjukfrånvaro, meddelas som tidigare direkt till enhetens personal.

Regelbundna frånvaro markeras som borta (gäller t.ex. 4 dagars veckor)

Förskolebarnens vårdtid meddelas enligt hur barnet är på plats. Programmet räknar själv ut förskole tiden och tiden för den kompletterande småbarnspedagogiken.

Mer info om elektroniskt meddelande av vårdtider finns på kommunens www-sida här.

Samarbetshälsningar, Sjundeås småbarnspedagogiska tjänster