Social- och hälsovården överförs på välfärdsområdet – informationsmöte för invånare 17.11.

14.11.2022 13:06

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

Sjundeå kommuns social- och hälsovård överförs till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Också hela grundtrygghetsavdelningens personal överförs till välfärdsområdet. Det här gäller till exempel hälsocentralen, tandvården, familjecentret, äldreboendena Villa Charlotta och Azalea, övriga äldreomsorgstjänser och hemvården samt socialarbetarna och socialarbetet. Välfärdsområdet får också ansvaret för räddningsverket. Servicen fortsätter tills vidare som förut i Sjundeå.

Efter årsskiftet kvarstår förvaltningsavdelningen, bildningsavdelningen och tekniska avdelningen i Sjundeå kommun.

I Västra Nylands välfärdsområde är det välfärdsområdesstyrelsen och välfärdsområdesfullmäktige som beslutar om servicen. Välfärdsområdesvalet förrättades i januari. Efter årsskiftet är det välfärdsområdet som informerar om social- och hälsovårdstjänsterna och kontaktuppgifterna till dem. Du hittar välfärdsområdets webbplats på adressen www.luvn.fi/sv.

Välfärdsområdet ordnar ett informationsmöte för invånare och samarbetspartner torsdagen 17.11.2022 kl. 17–17.45 på finska och 18–18.45 på svenska på webben. Du kan lämna frågor på förhand här. Länken till informationsmötet kommer att läggas upp på samma sida närmare mötet.

En illustration av människor på möte.