Social- och hälsovårdscenter

Projektet som går under arbetsnamnet SoTe-keskus bygger i Sjundeås kommuncentrum ett nytt social- och hälsovårdscenter för social- och hälsovårdstjänster, och ersätter bl.a. Sjundeås nuvarande hälsocentral som är i mycket svagt skick. Målet är att sammanföra social- och hälsovårdens tjänster nära varandra. Verksamheter som kommer till centret skulle bland annat vara senior-, hälsovårds- och socialtjänster samt centralkökstjänsterna inkluderat utrymmen för bespisning samt övriga allmänna befattningar. Dessutom kommer man i framtiden att i samband med centret ansluta närområdets bygge av boende, då även service- och boendelösningar på eget villkor möjliggörs på kommunens tätortsområde. 

Tilläggsuppgifter

Timo Ryyppö
Projektchef
044 386 1542
fornamn.efternamn(at)sjundea.fi