Socialjour

Från början av 2019 kommer Esbo att producera social- och krisjourens tjänster för alla kommuner i Västra Nyland. Samtidigt ändras namnet på social- och krisjouren i Esbo till social- och krisjouren i Västra Nyland.

Kommuninvånarna når Social- och krisjouren i Västra Nyland på nummer 09 816 42439.

Socialjouren ansvarar för anordnandet av brådskande socialjourstjänster under överenskomna tider både under tjänstetid och utanför tjänstetid för invånarna i avtalskommunerna och per-soner som tillfälligt vistas i de ifrågavarande kommunerna.

Tre stadigvarande socialarbetare arbetar inom socialjouren. Socialdejourernas arbetsplatser finns vid områdets polisstationer (Lojo, Raseborg och Vichtis). Socialdejourerna deltar på polis-stationerna i förhör av minderåriga samt i det akutkundarbete som förekommer på polisstat-ionen. Socialjouren fungerar både som aktivt arbete och som dejoureringsberedskap.

Utanför tjänstetid fungerar socialjouren i akuta situationer med socialvårdens uppgifter som ansvarsområde. Man kan kontakta socialjouren bl.a. med anledning av barnskyddssituationer och situationer som hänför sig till våld i familjer eller närrelationer.

Social- och krisjour

09 816 42439

Meddelande