Socialjour

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Till social- och krisjourens tjänster hör situationer som kräver socialmyndighetens omedelbara åtgärder, till exempel:

  • Oro för ett barn eller situationen i en familj
  • Oro för hur en vuxen eller äldre person klarar sig och livet hemma
  • Akut traumatisk kris, olycka eller annan uppskakande händelse (t.ex. en närståendes död, allvarligt insjuknande av en själv eller en närstående, våld eller brand).

Vi ger akut kris- och socialhjälp dygnet runt på tfn 029 151 2221.

Vi hjälper dig konfidentiellt och gratis.

Vi betjänar invånarna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och personer som vistas i dessa kommuner varje dag, dygnet runt.

https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Socialarbete_och_utkomst/Social_och_krisjouren