Socialjour

Social- och krisjouren i Västra Nyland

Till social- och krisjourens tjänster hör situationer som kräver socialmyndighetens omedelbara åtgärder, till exempel:

  • Oro för ett barn eller situationen i en familj
  • Oro för hur en vuxen eller äldre person klarar sig och livet hemma
  • Akut traumatisk kris, olycka eller annan uppskakande händelse (t.ex. en närståendes död, allvarligt insjuknande av en själv eller en närstående, våld eller brand).

Vi ger akut kris- och socialhjälp dygnet runt på tfn 09 8164 2439

Vi hjälper dig konfidentiellt och gratis.

Vi betjänar invånarna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och personer som vistas i dessa kommuner varje dag, dygnet runt.

https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Socialarbete_och_utkomst/Social_och_krisjouren

Brådskande jour ärenden tjänstetid
kl. 8-15.00 via socialservicens jour
041 730 6998

Utanför tjänstetid Västra nylands social- och krisjour
09 816 42439