Socialjour

Från början av 2019 kommer Esbo att producera social- och krisjourens tjänster för alla kommuner i Västra Nyland. Samtidigt ändras namnet på social- och krisjouren i Esbo till social- och krisjouren i Västra Nyland.

Till social- och krisjourens tjänster hör situationer som kräver socialmyndighetens omedelbara åtgärder, till exempel:

Oro för ett barn eller situationen i en familj
Oro för hur en vuxen eller äldre person klarar sig och livet hemma
Akut traumatisk kris, olycka eller annan uppskakande händelse (t.ex. en närståendes död, allvarligt insjuknande av en själv eller en närstående, våld eller brand)
I Esbo hålls servicenivån oförändrad. I Grankulla och Kyrkslätt där Esbo har producerat tjänsten hittills utvecklas servicen. I de övriga kommunerna i Västra Nyland, alltså Hangö, Raseborg, Sjundeå, Ingå, Lojo, Högfors och Vichtis kommer man att kunna tillgodose behovet av social- och krisjourens tjänster bättre än tidigare, när resurserna ökar.

Vid social- och krisjouren i Västra Nyland arbetar den nuvarande personalen vid social- och krisjouren i Esbo, den nuvarande personalen vid social- och krisjouren i Västra Nylands kommuner och fem nya medarbetare.

Social- och krisjouren i Västra Nylands verksamhetsställen:

Jorvs sjukhus, jourbyggnad, ingång A3 (Åbovägen 50, Esbo)
Lojo sjukhus (Sjukhusvägen 8, 08200 Lojo)
Kommuninvånarna når Social- och krisjouren i Västra Nyland på nummer 09 816 42439

Vi betjänar invånarna i Esbo, Hangö, Ingå, Högfors, Grankulla, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och personer som vistas i dessa kommuner varje dag, dygnet runt.

https://www.esbo.fi/sv-FI/Social_och_halsovard/Socialarbete_och_utkomst/Social_och_krisjouren

Social- och krisjour

09 816 42439