Socialombudsmannens tjänster

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Välfärdsområdet betjänar på adressen luvn.fi/sv.

Socialsektorns kunskapscenter Sosiaalitaito anordnar socialombudsmannens tjänster. Sosiaalitaitos nätsidor hittas på adressen Sosiaalitaito

Socialombudsmannens tjänster

Klientens ställning i socialvården regleras i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. Klientlagen innehåller de rättsliga principerna i anslutning till klientens medverkan, bemötande och rättsskydd inom socialvården. Syftet med lagen är att främja klientmedverkan och förtroendefulla klientrelationer samt klientens rätt till socialvård av god kvalitet och ett gott bemötande.

Lagen gäller klientens ställning och rättigheter i socialvård som ordnas av både myndigheter och privata.

Socialombudsmannen har som uppgift:
1. att ge klienten råd i frågor som gäller tillämpning av klientlagen
2. att bistå klienten vid framställande av anmärkning
3. att informera om klientens rättigheter
4. att också i ovrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda
5. att följa hut klienternas rättigheter och ställning utvercklas i kommunen och årligen till kommunstyrelsen avge en redogörelse för detta

Socialomdubsmannen är en neutral person som arbetar för att trygga klienternas intresse. Socialombudsmannens uppgift är rådgivande. Socialombudsmannen fattar inte beslut och beviljar inte förmåner. Socialombudsmannen kan också agera i försonlig roll vid problematiska tillfällen mellan klienten och anställden.

Socialombudsmannens uppgiftsområde omfattar inte arbetskraftsbyråns, hälso- och sjukvårdens, skuldrådgivningens eller intressebevakningens (förmyndarskap) tjänster.

Kontaktuppgifter

Socialombudsman
Clarissa Peura och Jenni Henttonen

tfn 040 833 5528

Telefontider

må kl. 12–15
ti–tors. kl. 9–12
(inte på fredagar och inte på helgaftnar)

Säker Turvaposti-förbindelse: https://www.turvaposti.fi/viesti/sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Anvisningar för användning av Turvaposti:

1.     I den vy som öppnas ska du i översta fältet skriva din e-postadress, så att du får bekräftelsebegäran från Turvaposti-servern för att skicka ditt meddelande.
2.     Skriv ditt meddelande och bifoga möjliga bilagor. Kom ihåg att skriva ditt mobilnummer separat i meddelandet.
3.     Du kan godkänna det lösenord som föreslås för meddelandet eller byta till ett eget lösenord. Lösenordet skickas automatiskt till socialombudsmannen.
4.     Tryck ”Lähetä”.
5.     Du får en bekräftelsebegäran från Turvaposti-servern till din e-post, som du ännu måste kvittera genom att klicka på länken i meddelandet. Meddelandet skickas till socialombudsmannen först efter denna kvittering!

e-post: sosiaaliasiamies(at)sosiaalitaito.fi

Om du skickar e-post ska du beakta att det inte är helt säkert att uppgifterna hålls konfidentiella, eftersom ditt meddelande går i ett öppet datanät. E-postens avsändare är ansvarig för de uppgifter som finns i hens meddelande. Allmänna råd och anvisningar kan man fråga av socialombudsmannen per e-post. I personliga ärenden är det med tanke på datasäkerheten bättre att ta kontakt per telefon, per Turvaposti, ber brev eller per Medborgarkontot.

Medborgarkontot: https://www.suomi.fi/meddelanden

Postadress:

Sosiaalitaito
Socialombudsman
Sibeliuksenkatu 6 A 2

04400 Järvenpää

Tilläggsuppgifter: www.sosiaalitaito.fi

 

Ett möte ordnas vid behov med tidsbokning i utrymmen som klientens kommun ordnar.