Socialombudsmannens tjänster


Socialsektorns kunskapscenter Sosiaalitaito anordnar socialombudsmannens tjänster. Sosiaalitaitos nätsidor hittas på adressen Sosiaalitaito

Socialombudsmannens tjänster

Lagen om kundens ställning och rättigheter inom socialvården (24 §) bestämmer socialombudsmannens uppgifter enligt följande:

Att ge råd till kunderna i ärenden som gäller lagens tillämpning
Bistå kunden med att göra en anmärkning
Informera om kundens rättigheter
Verka för att främja och förverkliga kundens rättigheter
Följa upp hur kundens rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och avge en årlig utredning  over det till kommunstyrelsen.
Socialombudsmannen är en opartisk person, som fungerar för att trygga kundens intressen. Socialombudsmannens informationsverksamhet riktar sig förutom till enskilda kunder, även till myndigheter, kundorganisationer och serviceproducenter.

Då socialombudsmannen träffar på missförhållanden och brister kan han föra ärendet direkt till socialnämndens eller distriktsförvaltningsbyråns kännedom för åtgärder. Socialombudsmannen för ett kundregister, som andra myndigheter inte har tillträde till och där man sparar personuppgifter endast då skötandet av ärendet förutsätter det.

Man kan kontakta socialombudsmannen i frågor som gäller socialvården. Detta gäller både offentliga och privata serviceproducenter bl.a inom följande servicesektorer:allmänt socialarbete, kompletterande och förebyggande utkomststöd, uppfostran och familjerådgivning, dagvård,vård av utvecklingsstörda, missbrukarvård,handikapptjänst,vårdnads- och umgängesrätt av barn, underhållsbidrag, faderskapsärenden,anstalt- och öppen vård av åldringar, barnskydd och
anhörigvård

Kontaktuppgifter

Margit Tepponen

Merja Salmi (deltids socialombudsman till 31.5.2019 )

Petteri Heino (deltids socialombudsman till 31.5.2019)

Socialombudsman, Sosiaalitaito

Sibeliuksenkatu 6 A 2
04400 Träskända

sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Telefontid må kl 12-15 och
ti-to klo 9-12

0400 277 087

Ingen telefontid på helgafton enligt följande: 5.12.2018 och 31.12.2018

Du kan också kontakta socialombudsmannen elektroniskt via Suomi.fi