Socialservicens kontaktuppgifter

Socialservicechef Karin Heerman  044 386 1245

Ledande socialarbetare Samuel Keskinen  044 386 1269

Socialarbetare

Barn- och familjesocialarbete, vuxensocialarbete

09 2606 1250
tel.tid må-ons kl.12-13

Barn- och familjesocialarbete

Sari Hindrén  050 462 3015
tel.tid må-ons kl.12-13

Handikappservicens socialarbete

Paula Heinonen 050 441 2454
tel.tid må-ons kl 12-13

Barn- och familjesocialarbete

Juha Oksanen 09 2606 1274 
tel.tid må-ons kl.12-13

Barnatillsyningsmannatjänster i Sjundeå och Ingå 

Barnatillsyningsmannatjänster erbjuds fr.o.m 1.7.2019 i Raseborg.
Mottagning i Ekenäs, Raseborgsvägen 37, Lilla Stadshuset.

Barnatillsyningsmän:
Sirpa Mehtonen tfn 019 289 2242
Minette Schulman tfn 019 289 2273

Tidsbeställning må-fre kl 11-12

Socialhandledare

Handikappservice, åldrings- och hälsosocialarbete, närståendevårdsstöd under 65 år.

Kaisa Lindberg 09 2606 1272
tel.tid må-ons kl.12-13

Sysselsättningstjänster, vuxen socialarbete

Eevamaria Alaja 044 386 1576

Vuxensocialarbete

Kersti Valter 09 2606 1276

Tel.tid må-ons 12-13

Barn- och familjesocialarbete

Johanna Pousar 046 922 0886

Enheten för familjearbete

Familjearbetare

Christine Miiros, handledare för familjearbete, kontaktperson för studerande 044 386 1569

Familjehandledare

Tiina Rönnberg, familjehandledare 050 386 0835

Familjearbetare

Stella Sjöblom, familjearbetare 044 386 1574

 

Socialbyråns telefontider

Torsdag – fredag
socialbyråns rådgivning
kl. 12-13
09 2606 1282

Brådskande jourärenden
kl 9-15.00 via Sjundeå kommuns växel 09 26 0611

Enheter

Sjundeå socialbyrå
Parkstigen 1, 02580 Sjundeå

Ingå socialbyrå
Strandvägen 2, 10210 Ingå

Familjearbetsenheten
Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Sjundeå

 

e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi