Socialservicens kontaktuppgifter

Socialservicens jour under tjänstetid (akuta ärenden)
kl 8-15.45 tfn 044 386 1032

Socialarbetare

OBS! Inga textmeddelanden

Barn- och familjesocialarbete

Jessica Olme-Bos (fr.o.m 1.9.2020) 09 2606 1250
tel.tid må-ons kl.12-13

Sari Hindrén  050 462 3015
tel.tid må-ons kl.12-13

Anna Ahlgren 09 2606 1274
tel.tid må-ons 12-13

Handikappservicens socialarbete

Paula Heinonen 050 441 2454
tel.tid må-ons kl 12-13

Barnatillsyningsmannatjänster i Sjundeå och Ingå 

Barnatillsyningsmannatjänster erbjuds fr.o.m 1.7.2019 i Raseborg.
Mottagning i Ekenäs, Raseborgsvägen 37, Lilla Stadshuset.

Barnatillsyningsmän:
Sirpa Mehtonen tfn 019 289 2242
Linda Lehikoinen tfn 019 289 2273

Tidsbeställning må kl 10-12, ti-ons kl 11-12

Socialhandledare

Handikappservice, närståendevårdsstöd under 65 år.

Kaisa Lindberg 09 2606 1272
tel.tid må-ons kl.12-13

Socialarbete för äldre, vuxen socialarbete

Päivi Mäkinen 09 26061201
tel.tid må-ons kl.12-13

Sysselsättningstjänster, vuxen socialarbete

Eevamaria Alaja 044 386 1576

Vuxensocialarbete, mental- och missbrukarservice

Hanni Tamberg 09 2606 1276

tel.tid må-ons 12-13

Barn- och familjesocialarbete

Johanna Pousár 046 922 0886

Enheten för familjearbete

Familjearbetare

Christine Miiros, handledare för familjearbete, kontaktperson för studerande 044 386 1569

Bettina Riikonen, familjearbetare 044 386 1574

Familjehandledare

Tiina Rönnberg, familjehandledare 050 386 0835

Socialservicechef

Karin Heerman  044 386 1245

Ledande socialarbetare

Mari Manninen  044 386 1269

 

Socialbyråns telefontider

Torsdag – fredag
socialbyråns rådgivning
kl. 12-13
09 2606 1282

Brådskande jour ärenden tjänstetid klo 8-15.45
via socialservicens jour 044 386 1032

övriga tider: 
Social- och krisjouren
09 816 42439

Enheter

Sjundeå socialbyrå
Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå

Ingå socialbyrå
Strandvägen 2, 10210 Ingå

Familjearbetsenheten
Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Sjundeå

 

e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi