Socialservicens kontaktuppgifter

Socialservicechef Karin Heerman  044 386 1245

Ledande socialarbetare Samuel Keskinen  044 386 1269

Socialarbetare

Barn- och familjesocialarbete, vuxensocialarbete

Salla Hyvärinen  09 2606 1250
tel.tid må-ons kl.12-13

Barn- och familjesocialarbete

Sari Hindrén  050 462 3015
tel.tid må-ons kl.12-13

Handikappservicens socialarbete

Paula Heinonen 050 441 2454
tel.tid må-ons kl 12-13

Barn- och familjesocialarbete

Irina Friberg  09 2606 1274 
tel.tid må-ons kl.12-13

Barnatillsyningsman / Specialsocialhandledare 

Familjerättslig service och vuxensocialarbete

Katja Honkaranta  09 2606 1276
tel.tid må-ons kl.12-13

Socialhandledare

Handikappservice, åldrings- och hälsosocialarbete, närståendevårdsstöd under 65 år.

Nina Thun 09 2606 1272
tel.tid må-ons kl.12-13

Sysselsättningstjänster, vuxensocialarbete

Isabella Sjöberg 044 386 1576

Barn- och familjesocialarbete

Johanna Pousar 046 922 0886

Enheten för familjearbete

Familjearbetare

Christine Miiros, handledare för familjearbete, kontaktperson för studerande 044 386 1569

Familjehandledare

Tiina Rönnberg, familjehandledare 050 386 0835

Familjearbetare

Daniela Lehtinen, familjearbetare  044 386 1574

Linda Loimijoki, familjearbetare 044 386 1257

 

Socialbyråns telefontider

Torsdag – fredag
socialbyråns rådgivning
kl. 12-13
09 2606 1282

Brådskande jourärenden
kl 8-15 via Sjundeå kommuns växel 09 26 0611

Enheter

Sjundeå socialbyrå
Parkstigen 1, 02580 Sjundeå

Ingå socialbyrå
Strandvägen 2, 10210 Ingå

Familjearbetsenheten
Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Sjundeå

 

e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi