Socialservicens kontaktuppgifter

Socialservicens jour och rådgivningsärenden på vardagar
kl 8-15.45 tfn 041 730 6998

Socialarbetare

OBS! Inga textmeddelanden

Barn- och familjesocialarbete

Jessica Olme-Bos 09 2606 1250
tel.tid må-ons kl.12-13

Sari Hindrén 050 462 3015
tel.tid må-ons kl.12-13

Anna Ahlgren 09 2606 1274
tel.tid må-ons kl.12-13

Handikappservicens socialarbete

Paula Heinonen 050 441 2454
tel.tid må-ons kl.12-13

Barnatillsyningsmannatjänster i Sjundeå och Ingå 

Barnatillsyningsmannatjänster erbjuds fr.o.m 1.7.2019 i Raseborg.
Mottagning i Ekenäs, Raseborgsvägen 37, Lilla Stadshuset.

Rebecca Hellsberg tfn 019 289 2272
Tidsbeställning  ons-to kl 11-12

Linda Lehikoinen tfn 019 289 2273
Tidsbeställning  ma-ti kl 11-12

Socialhandledare

Handikappservice, närståendevårdsstöd under 65 år.

Andreas Jankes 09 2606 1272
tel.tid må-ons kl.12-13

Socialarbete för äldre, vuxen socialarbete

Päivi Mäkinen 09 26061201
tel.tid må-ons kl.12-13

Sysselsättningstjänster, vuxen socialarbete

Eevamaria Alaja 044 386 1576

Vuxensocialarbete, mental- och missbrukarservice

Hanni Tamberg 09 2606 1276

tel.tid må-ons kl.12-13

Barn- och familjesocialarbete

Johanna Pousár-Hellman 046 922 0886

Stella Sjöblom 041 730 7151 (på plats ti, ons och to)

Enheten för familjearbete

Familjearbetare

Christine Miiros, familjearbetare, kontaktperson för studerande 044 386 1569

Amanda Strömborg, familjearbetare 044 386 1574

Familjehandledare

Mona Elander, familjehandledare 050 386 0835

Socialservicechef

Karin Heerman  044 386 1245

Ledande socialarbetare

Mari Manninen  044 386 1269

Kansliarbetare

Marianne Skog 041 730 8579
på plats: ti, ons och to

 

Jour och rådgivningsärenden på vardagar
kl 8 – 15.45, tfn 041 730 6998.  

övriga tider: 
Social- och krisjouren
09 816 42439

Enheter

Sjundeå socialbyrå
Lepopirttivägen 80
02570 Sjundeå

Ingå socialbyrå
Strandvägen 2, 10210 Ingå

Familjearbetsenheten
Krogarsvägen 4 B 7, 02580 Sjundeå

 

e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi