Socialservicens responsblankett

10.09.2020 13:12

Kategori: Social- & Hälsovårdstjänster

Socialservicen har tagit i bruk en elektronisk responsblankett.

Blanketten finns till för alla som använder sig av socialservice och önskar ge respons. Responsen kan gälla servicen man blivit beviljad, personalens bemötande, sättet ens ärende skötts mm. Blanketten får fyllas i anonymt men ifall man önskar bli kontaktad till följd av sin respons går det också att lämna sina kontaktuppgifter.

Blanketten hittar ni här