Socialt arbete och social handledning för unga

Socialt arbete för unga vuxna riktar sig till kommuninvånare i åldern 18-24. Du kan diskutera din situation öppet och konfidentiellt med socialarbetaren. Du kan kontakta socialväsendet om du exempelvis är arbetslös, du inte har en yrkesinriktad utbildning, dina studier inte framskrider eller de har avbrutits, din ekonomi är i oordning, du har en kreditstörning, du flyttar och ska bo ensam för första gången och behöver stöd, du är bostadslös, rusmedelsförburkningen förorsakar problem, spelandet förorsakar problem eller du är i en krissituation (t.ex. vräkning, skilsmässa osv.).

Syftet med socialarbetet för unga är att tillsammans med klienten överväga exempelvis stödande av livskontroll, rehabilitering och hittande av de egna studie- och arbetsstigarna. Socialväsendet kan samarbeta med olika instanser och handleda klienterna till tjänsterna i fråga. Samarbetsinstanser kan exempelvis vara sökande ungdomsarbete, arbetsverkstad eller hälsovården.

Socialvården ska för den unga ordna rådgivning, handledning och social rehabilitering. Socialarbetets former är exempelvis bedömande av servicebehovet och klientplaner, rådgivning och handledning till service, rådgivning i sökande av förmåner, samarbete i sysselsättnings- och studieärenden med uppsökande arbete och/eller sysselsättningsservicen, hembesök och nätverksarbete samt utkomststöd.