Sommararbetsstöd för ungdomar år 2019

Sjundeå kommun stöder sommaren 2019 arbetsgivare som anställer en sjundeåungdom i åldern 15-22 för antingen minst två veckor eller fyra veckor under perioden 3.6–16.8. Stödet uppgår till 150 euro för en två veckors sysselsättning eller till 300 euro för fyra veckors sysselsättning.

Principerna för stöd som beviljas är följande:

Stöd beviljas företag, organisationer eller privatpersoner, som sysselsätter sjundeå ungdomar under tidsperioden 3.6–16.8 för antingen minst två veckor eller fyra veckor i ett sträck. Stöd beviljas inte inom familjen.

Stödet som beviljas är 150 euro för en två veckors eller 300 euro för en fyra veckors sysselsättning av en sjundeåungdom i åldern 15-22. Arbetsgivaren svarar för alla socialskydds-, olycksfalls- och andra dylika avgifter och skyldigheter.

Ansökningstiden för stödet går ut 14.6.2019 varefter kommunen kontrollerar ansökningarna och tar kontakt med sökandena. Stödet utbetalas i efterskott, när arbetsgivaren lämnat in en tillförlitlig utredning om anställningsförhållandet och löneutbetalningen (kopior av arbetsavtal, lönespecifikation och arbetsintyg). Tilläggsutredningen ska lämnas in till Sjundeå kommun senast 30.8.2018. Om man inte inom den utsatta tiden har lämnat in en tilläggsutredning, anses ansökan ha förfallit. Ansökan och den tilläggsutredning som ska lämnas in senare skickas per e-post till siuntio@siuntio.fi eller per post till Sjundeå kommuns ekonomiplaneringschef med rubriken ”Sommararbetsstöd”.

Ansökningarna behandlas av ekonomiplaneringschefen och personalchefen och stödet beviljas med ett tjänsteinnehavarbeslut av ekonomiplaneringschefen.

Anslaget för sommararbetsstöd som kommunen beviljar är 4 200 euro och sommararbetsstöd beviljas så länge anslaget räcker till. Stöd beviljas i första hand i den ordning som ansökningarna kommer in. Om antalet ansökningar är större än anslaget för sommararbetsstöd försöker man säkerställa att antalet stöd som beviljas skulle fördela sig på så många arbetsgivare som möjligt (högst 3 st. stöd per arbetsgivare).

Ansökningarna ska senast 14.6.2019 skickas till:

Sjundeå kommun
Parkstigen 1
02580 Sjundeå
e-post: siuntio@siuntio.fi

Ytterligare information:
Personalchef Sinna Tervonen, tfn 050 386 0801, e-post: sinna.tervonen@siuntio.fi

Ansökningsblanketten