Specialsjukvård

Sjundeå kommun hör till Lojo sjukvårdsområde

På Sjundeå hälsocentral finns specialläkare för psykiatri och geriatri.

Nyttiga länkar

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS
Specialsjukvårdens nättjänster Terveyskylä