Specialsjukvård

Social- och hälsovården övergår till Västra Nylands välfärdsområde 1.1.2023. Efter det uppdateras den här webbsidan inte längre. Det innebär att informationen på den här sidan kan vara föråldrad. Uppdaterad information hittar du på välfärdsområdets webbplats luvn.fi/sv. I det fall att informationen ännu inte hunnit föras in på välfärdsområdets webbplats styrs besökaren till kommunernas webbplatser.

Sjundeå kommun hör till Lojo sjukvårdsområde

På Sjundeå hälsocentral finns specialläkare för psykiatri och geriatri.

Nyttiga länkar

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS
Specialsjukvårdens nättjänster Terveyskylä