Specialtjänster för handikappade personer


Service för handikappade personer ordnas främst som normala social- och hälsovårdstjänster, men tjänsterna kan också ordnas som specialomsorger. Genom specialomsorger strävar man efter att handikappade personer ska klara av vardagliga sysslor, trygga deras utkomst och anpassning till samhället samt trygga den undervisning, vård och annan omsorg som personen i fråga har behov av. Det främsta ansvaret för ordnande av specialomsorgen har den kommun, där den handikappades hemort ligger i. Kommunen kan ordna service antingen som egen tjänst eller köpa dem av olika serviceproducenter.

 Snabbguide till service för handikappade barn