Sporteftis skolterminen 2018-19 vid Folksam arenan

08.08.2018 11:21

Kategori:

Eftermiddagsverksamhet med tema sport är en mångsidig ledd verksamhet för elever i årskurs 1, 2 och 3. Eleverna i årskurs 1-2 har förtur.  Verksamheten ordnas efter skoldagen. Barnen går självständigt från skolan till Folksam Arenan var ledarna tar emot dem.  Under eftiset får barnen mellanmål, målsättningen är att vara ute varje dag, vi prövar på olika form av idrott, pysslar, spelar brädspel och har det roligt tillsammans i tryggt sällskap av ledarna Christoffer Thor och Taavi Tibar.

Barnen har ett eget utrymme i övre våningen. Var vi pysslar, spelar och tar det lugnt tillsammans. Någon skild läxläsning ordnas inte under eftis. Barnen kan dock göra läxor på eget initiativ. Stora salen använder vi då den är ledig. Sportplanen och spånbanan är även nära för olika aktiviteter.

Eftiset börjar kl. 13.15 genast efter att skolan tagit slut och håller på till kl. 17.00. Vid lov av föräldrarna kan barnen själva gå hem tidigare.

Sporteftisen är tvåspråkig. Christoffer är svenskspråkig och Taavi talar finska.

Avgiften för eftiset är 220 € / månad. För december månad 110 €. 

Anmälning till info@seaction.com . Vi behöver följande uppgifter; Barnets namn och vårdnadshavarens kontaktuppgifter; telefon, adress och e-post. Har barnet några allergier eller annat som ledaren bör veta om.