Sporttisläger 10-12.8.2020 för lågstadiebarn, anmäl dig senast 30.6.2020

26.05.2020 00:00 - 30.06.2020 00:00

Sjundeå svenska skola

SGF ordnar 10-12.8.2020 ett tvåspråkigt (svenska/finska) sommarläger för skolbarn i åldern 6–12 år (6-åringar som börjar skolan på hösten). Lägerprogrammet ordnas både utomhus och inomhus. Bea Söderholm är lägeransvarig. Utöver henne deltar ytterligare en idrottsinstruktör och vid behov hjälpledare under lägret. Lägerprogram: Lekar, stafetter, dans, bollspel, friidrott, redskapsgymnastik, äventyrsbana, skogsäventyr, problemlösning, parkour, yoga m.m. Sista anmälningsdagen är 30.6.2020. Lägret erbjuder ett roligt och mångsidigt program både utomhus och inomhus. Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne stöder lägret ekonomiskt. Några friplatser finns att sökas för familjer med trängd ekonomi. Mera info och länk till anmälningsblanketten finns på SGF:s webbsida: www.sgfsport.org, under Aktuellt.