S:t Petri kyrka

Sjundeå medeltida gråstenskyrka har enligt nyaste forskning byggts ca år 1480. I början av 1500-talet har kyrkan fått sitt stjärnvalv och sina takmålningar. I valven och på väggarna har kyrkomålare från norra Tyskland och de baltiska länderna målat händelser från bibeln och legender från katolska kyrkan. Elden har förstört kyrkan fyra gånger men takmålningarna har bibehållits. Under renlärighetens tid på 1700-talet täcktes de dock med kalkbruk.

Under ledning av Arkeologiska kommissionen restaurerades kyrkan under ett års tid alldeles före vinterkriget och då avlägsnade man största delen av kalkbruket.

Kyrkan är tillägnad St. Petrus, som med himmelrikets nycklar finns avbildad på tre ställen: i takvalvet, på den nuvarande predikstolen samt på porten till den äldre predikstolen. Sedermera har man i Sjundeå kommuns vapen upptagit nyckelsymbolen.

Högmässa firas i kyrkan söndagar kl. 10 på finska och kl. 12 på svenska.

Kontaktuppgifter

S:t Petri kyrka
Svidjavägen 51, 02570 Sjundeå

Pastorskansliet
09 819 09 10
Sakristia
09 256 1304

Siuntion suomenkielinen seurakunta

Sjundeå svenska församling