Stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare 2017

23.01.2018 09:23

Kategori:

Stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare 2017

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun anslår att sökas stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare. Bildningsnämnden har möjlighet att bevilja stipendium på basen av ett fritt formulera ansökan. Stipendiestadgan finns på www.sjundea.fi/fritid och kultur/bidrag.

Ansökningarna skickas till adressen Sjundeå kommun, Bildningsnämnden, Parkstigen 1, 02850 SJUNDEÅ eller per e-post till adressen sivistystoimisto@siuntio.fi. Ansökningstiden går ut 31.1.2018 kl. 8.15. Ansökningar som kommit efter ansökningstiden utgång beaktas inte.