Stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare 2017

14.12.2017 10:51

Kategori:

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun anslår att sökas stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare. Bildningsnämnden har möjlighet att bevilja stipendium på basen av ett fritt formulera ansökan. Stipendiestadgan finns på http://www.siuntio.fi/default.asp?kieli=752&sivu=1309&alasivu=1309

Ansökningarna skickas till adressen Sjundeå kommun, Bildningsnämnden, Parkstigen 1, 02850 SJUNDEÅ eller per e-post till adressen sivistystoimisto@siuntio.fi. Ansökningstiden går ut 31.1.2018 kl. 8.15. Ansökningar som kommit efter ansökningstiden utgång beaktas inte.