Stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare 2018

21.12.2018 10:48

Kategori: Turism & Fritid

Stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare 2018

Bildningsnämnden i Sjundeå kommun anslår att sökas stipendier för årets bästa idrottsprestation och årets unga idrottare. Bildningsnämnden har möjlighet att bevilja stipendium på basen av ett fritt formulera ansökan. Stipendiestadgan finns på https://www.sjundea.fi/bildningsavdelningens-bidrag

Ansökningarna skickas till adressen Sjundeå kommun, Bildningsnämnden, Parkstigen 1, 02850 SJUNDEÅ eller per e-post till adressen sivistystoimisto@siuntio.fi. Ansökningstiden går ut 31.1.2019 kl. 15.45. Ansökningar som kommit efter ansökningstiden utgång beaktas inte.